Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA – potrivit art. 316 alin. 12 din Legea nr. 227/2015 (actualizat septembrie 2016)

0
261

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2011/2016, publicat în M.O. nr.589/03.08.2016 a fost aprobată Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art.316 alin.12 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi modelul şi conţinutul formularului 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art.316 alin.12 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.

Astfel, procedura se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA, de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât :

a) au fost declarate inactive conform prevederilor art.92 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare sauau fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
b) asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au/a avut înscrise în cazierul fiscal fapte, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal;
c) nu au depus niciun decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal;
d) nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nici o operaţiune realizată, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 35 din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, după caz.

Persoanele impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, denumit în continuare cerere de înregistrare în scopuri de TVA.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Cererea de înregistrare se completează şi se depune, însoţită de documentaţia prevăzută de procedură sau de alte dispoziţii legale în vigoare, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru că au fost declarate în inactivitate sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal, iar organul fiscal verifică :

– dacă persoana impozabilă şi-a reluat activitatea prin înscrierea acestei menţiuni la ORC
– dacă persoana impozabilă a fost reactivată prin decizie a organului fiscal
– dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA

Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Dacă cererea este respinsă, persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazier, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 316 alin. (12) lit. b) din Codul fiscal, iar organul fiscal verifică :

– dacă faptele care au condus la anularea înregistrării nu mai figurează în evidenţa cazierului fiscal al persoanei impozabile
– dacă actualii asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi nu au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se verifică dacă actualii asociaţi majoritari sau, după caz, asociatul unic au/are înscrise astfel de fapte/situaţii
– persoana impozabilă nu se încadrează în nici o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror asociaţi din cauza cărora s-a dispus anularea înregistrării în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării, compartimentul de specialitate aplică prezenta procedură chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării conform art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, dacă societatea nu se încadrează în nici o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Dacă cererea este respinsă, persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare însoţită de:

a) toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen;
b) o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă;

Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru neevidenţierea, în deconturile de taxă depuse, a niciunei operaţiuni realizate, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (12) lit. d) din Codul fiscal.

Prin completarea casetei corespunzătoare din cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (formular 099), persoana impozabilă declară pe propria răspundere că va desfăşura activităţi economice.

Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

ATENŢIE : În toate situaţiile de mai sus, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

Ordinul preşedintelui ANAF nr.2011/2016 intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial (03.08.2016) şi abrogă Ordinul preşedintelui ANAF nr.18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Sursa (cu multumiri) – Administraţ ia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

Articolul precedentCe persoanele juridice au obligația de a întocmi situația privind sumele restante mai vechi de 30 de zile
Articolul următorInformare ITM pentru practicienii în insolvență – atenție

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.