Noile prevederi legale privind criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA – sinteză ANAF

0
167

ANAF informează contribuabilii că noile prevederil legale privind criteriile pentru conditionarea înregistrării în scopuri de TVA se regăsesc în Anexa nr.2 la Ordinul ANAF nr. 2393/2016, publicat în M.O. nr. 629 / 17.08.2016.

Aceste criterii sunt valabile pentru societăţile comerciale înfiinţate în baza Legii nr.31/1990, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA în regim normal , prin opţiune la înfiinţare, înainte de realizarea operatiunilor economice (depun formularul 098), sau solicită ulterior înfiintarii dacă cifra de afaceri este inferioară plafonului de 220.000 lei şi optează pentru aplicarea regimului normal de TVA conform art.316 din Codul Fiscal (depun formularul 010), precum şi în cazul în care după anularea codului de TVA din oficiu de către organul fiscal, societatea comercială solicită reînregistrarea în scopuri de TVA conform art.316 alin.(12) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (depun formularul 099).

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societătilor comerciale înfiintate în baza Legii nr. 31/1990 se regăsesc la pct.3, din Anexa 2 la Ordinul ANAF 2393 /2016, astfel:

a). persoana impozabilă nu se află în situatia prevăzută la art.15, alin.(1) din Legea nr.359/2004, cu modificările si completările ulterioare, respectiv nu a depus la Oficiul Registrului Comerţului declaraţia model tip din care rezultă că nu va desfăşura activităti economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora.

b). administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la înfiintare sau ulterior înfiintarii prin optiune precum si la reînregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a anulării din oficiu a codului de TVA de către organul fiscal în cazurile de la art.316, alin.(11), lit.a)-e). si h). nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni si/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie.

Totodată, persoana impozabilă însăşi , nu are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni si/sau faptele prevăzute la art.4, alin.(4), lit.a) din O.G. nr.39/2015 menţionate la alineatul anterior, în cazul în care solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior înfiinţării prin optiune , precum si la reînregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a anulării din oficiu a codului de TVA de către organul fiscal în cazurile de la art.316, alin.(11), lit.a)-e). si h). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

c). evaluarea pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activităti economice care implică operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii /prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operatiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operatiuni ar avea locul în România.

Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA se verifică să îndeplinească criteriile de la pct.3, lit.a) si b). din anexa 2 la ordin. Pentru cererile de reinregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art.316 alin.(12) din Codul Fiscal ( prin formularul 099) se verifică dacă a încetat situatia care a condus la anularea din oficiu a codului de TVA de către organul fiscal si dacă societatea se regăseste si în altă situatie de anulare din cele prevăzute la art.316 alin.(12), lit.a)-d). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile de la pct.3, lit.a) si b). din anexa 2 la ordin, precum si solicitările de înregistrare depuse potrivit art.316 alin.(12) din Codul Fiscal, dacă persoanele impozabile nu se regăsesc într-o altă situatie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art.316, alin.(11), lit.a). -e). din Codul Fiscal, sunt supuse analizei prevăzute la pct.3, lit.c). din ordin care are ca scop evaluarea intentiei si a capacitătii persoanelor impozabile de a desfăsura activităti economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

După efectuarea analizei de risc de către compartimentul de evaluare, societatea comercială se poate regăsi în una din următoarele situatii:

a). îndeplineste criteriile de evaluare si este încadrată la risc scăzut – se emite decizia de aprobare a înregistrarii în scopuri de TVA ;
b). nu îndeplineste criteriile de evaluare si este încadrată la risc ridicat – se emite decizia de respingere a înregistrării în scopuri de TVA ;
c). indeplineste partial criteriile de evaluare si este încadrată la risc mediu.

Persoana impozabilă care îndeplineşte parţial criteriile de evaluare si este încadrată la risc mediu este invitată la organul fiscal să clarifice si să-si exprime propriul punct de vedere.

Se poate solicita o singură dată , pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare, cu prelungirea termenului de solutionare până la data prezentării la organul fiscal a reprezentantului legal al societătii.

Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă şi furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, justificând intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge în cazul în care: reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la locul şi data stabilite prin invitaţie, nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate.

Noua procedură de anulare a codurilor de TVA pentru contribuabilii cu risc fiscal mediu – OPANAF 2.393/2016 – click aici

În situaţiile în care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, sau se prezintă, furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, dar nu justifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare procedează după cum urmează:

a). respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA;
b). transmite motivat, în altă situaţie decât la lit. a), solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia care a stat la baza analizei direcţiei regionale antifraudă fiscală care are sediul în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent.

În urma verificărilor efectuate , directia regională antifraudă fiscală va transmite compartimentului de evaluare un raport cu motivele de fapt şi de drept care vor sta la baza propunerii de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, consemnând punctul de vedere al contribuabilului în procesul verbal la finalizarea controlului.

Înainte de luarea deciziei de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA , compartimentul de evaluare va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art.9 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.În cadrul audierii contribuabilul are dreptul să işi exprime în scris punctul de vedere sau să notifice despre renuntarea la acest drept.

Termenul de soluţionare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA: 45 de zile, cu excepţia cazului în care se prelungeşte termenul deoarece e necesară administrarea de probe suplimentare în conditiile art.77 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

La societaţile care solicită la înfiinţare înregistrarea în scopuri de TVA decizia de înregistrare se emite în termenul menţionat la alineatul precedent , dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare la registrul comerţului.”

Sursa (cu multumiri) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Articolul precedentTratamentul fiscal al sumelor reprezentând dobânzi legale – info ANAF
Articolul următorOUG 46/2016 – completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.