Regimul de declarare derogatoriu – prevederi noi 2016 (info oficial)

0
343

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 203/18 martie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 889/2016, privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu. Actul normativ menţionat abrogă OPANAF nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României nr.415/17 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, prezentul ordin aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) “Referat privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu”, prevăzut în anexa nr.2 la prezentul ordin;
b) 162 “Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu”, prevăzută în anexa nr.3 la prezentul ordin;
c) “Notificare privind încetarea regimului de declarare derogatoriu”, prevăzută în anexa nr.4 la prezentul ordin.

Prezentăm în continuare, modificările aduse de acest nou act normativ:

Procedurile de administrare referitoare la stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat sunt aplicabile contribuabililor/plătitorilor pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu.

Prin excepţie de la aceste prevederi, contribuabilii/plătitorii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu:

a) nu sunt supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale;
b) nu se includ în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, potrivit art.92 alin.(1) lit.a) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii/plătitorii care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiază de regimul de declarare derogatoriu îşi menţin regimul de declarare pe perioada pentru care acesta a fost aprobat, în situaţia în care condiţiile prevăzute în anexa nr.1 sunt îndeplinite.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

A. Aprobarea regimului de declarare derogatoriu

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii/plătitorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să nu desfăşoare niciun fel de activitate;
b) să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
c) să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
d) să figureze în evidenţa fiscală cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
e) să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
f) să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală în curs de derulare;
g) să nu fie înscrişi în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, cu excepţia situaţiei prevăzute la art.92 alin.(1) lit.d) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
h) inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, în cazul contribuabililor/plătitorilor persoane juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoane fizice autorizate potrivit OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare, în cazul contribuabililor/plătitorilor persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale.

În cazul persoanelor juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

În cazul contribuabililor/plătitorilor persoane fizice autorizate potrivit OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, după caz.

Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 45 zile de la data depunerii.

Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 162 „Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu”, prevăzut în anexa nr.3 la prezentul ordin.
„Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu” se comunică contribuabilului/plătitorului potrivit art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct.3, contribuabilul/plătitorul va reintra în regimul normal de declarare.

În această situaţie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul/plătitorul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu. Notificarea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr.4 la ordin, se comunică contribuabilului/plătitorului potrivit art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

C.Depunerea declaraţiilor fiscale

1.Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu.

1.1 Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:
a) formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
b) formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
c) formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cod 14.13.01.01/d.u;
d) formularul 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
e) formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;

2.Termene de depunere:

Pentru fracţiunea de an fiscal cuprinsă în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii/plătitorii au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute la pct.1 subpct.1.1 lit.b) şi d) la termenele prevăzute de lege.

D. Proceduri de administrare

Notificarea contribuabililor/plătitorilor care nu depun declaraţiile fiscale pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu se face avându-se în vedere termenele de depunere prevăzute de lege pentru declaraţiile menţionate la cap.C, pct.1 subpct.1.1 lit.b) şi d).

Sursa (cu multumiri) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Articolul precedentBilanț 31.12.2015 – ATENȚIE – actualizare nouă azi la PDF-ul inteligent necesar generării formularelor
Articolul următorNoutăţi privind modificarea politicii contabile referitoare la metoda de evaluare a activelor imobilizate (exemple) – articol RFPC

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.