Condiții ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de facilitățile OUG 44/2015 – oficial

0
196

ANAF informeaza contribuabilii persoane fizice şi juridice, că în Monitorul Oficial al României nr. 785 din 21 octombrie 2015 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015text integral – privind acordarea unor facilităţi fiscale.

Prin acest act normativ se instituie acordarea unor facilități fiscale prin care se urmărește stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligațiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic și, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.

Potrivit prevederilor actului normativ mai sus menţionat, contribuabilii persoane fizice sau juridice pot beneficia de anularea penalităţilor de întârizere precum şi o cota de 54,2% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată datorate bugetului general consolidat, restante la data de 30 septembrie 2015, respectiv:

– Anularea penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015;
– Anularea penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015;
– Anularea penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată;
– Anularea penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Pentru a beneficia de facilităţile menţionate mai sus, contribuabilii persoane fizice şi juridice, trebuie să îndeplinescă condiţiile prevăzute de ordonanţă , printre care amintim, după caz:

– toate obligaţiile de plată principale restante la data de 30 septembrie 2015 se sting prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data de 31 martie 2016;
– diferenţa de dobândă de întârziere în cotă de 45,8% se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data de 30 iunie 2016;
– toate obligaţiile de plată principale cu scadenţa în perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 2016 sunt achitate conform legii, analiza făcându-se inclusiv la data depunerii cererii;
contribuabilul să aibă depuse la organul fiscal toate declaraţiile fiscale ;
– contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv.

Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înţelege:

a) obligaţii de plată pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală;
c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:

a) obligaţiile de plată pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi obligaţiile de plată care, la această dată, se afla în oricare din situaţiile menţionate mai sus, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de anularea penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei de 54,2% din dobânzi, potrivit art. 2-4, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată.

Contribuabilii care, la data de 31 martie 2016, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă achită obligaţiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

Sursa – cu multumiri – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Articolul precedentMajorarea plafonului de încadrare în categoria microintreprinderilor de la 65.000 euro la 100.000 euro – nou proiect OUG
Articolul următorCodul Muncii – versiune actualizata 2015 (Legea 53/2003)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.