AcasăNewsMajorarea plafonului de încadrare în categoria microintreprinderilor de la 65.000 euro la...

Majorarea plafonului de încadrare în categoria microintreprinderilor de la 65.000 euro la 100.000 euro – nou proiect OUG

Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat în data de 26.10.2015 – un proiect Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscale – care prevede ca schimbări preconizate, urmatoarele:

Impozitul pe profit

Se propune încadrarea unităților de învățământ preuniversitar particulare în categoria persoanelor juridice române care nu datorează impozit pe profit, pentru veniturile obținute și utilizate potrivit reglementărilor legale în domeniul educației naționale.

Impozitul pe dividende

Se propune devansarea măsurii de reducere a cotei de impozitare de la 16% la 5%, aplicabilă distribuirilor de dividende între persoanele juridice române. Măsura de reducere a impozitului pe dividende pentru distribuirile
între persoane juridice române urmărește obținerea unor efecte economice pozitive prin: creșterea volumului de investiţii și favorizarea dezvoltării societăților de tip holding, încurajrea păstrării în ţară a capitalului românesc, dinamizarea procesului de repatriere a capitalului românesc, încurajând, totodată, restructurarea societăților comerciale în scopul adaptării lor la exigențele mediului economic și financiar, național și european, aflat în continuă schimbare.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

1. Se propune majorarea plafonului de încadrare în acest sistem de impunere de la 65.000 euro la 100.000 euro.
2. În vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și pentru așezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile, cu și fără salariați, se introduce un sistem diferențiat de cote de impozitare, între 1%-3% .

Astfel, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a)1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
c) 3 % pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

3. S-au introdus reguli pentru combaterea folosirii unor contracte de muncă temporare pentru a se beneficia de cotele de impozitare reduse față de cota de 3%.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Impozitul pe venit

1. Venituri din salarii şi asimilate salariilor

Se propune ca în situația veniturilor din salarii şi asimilate salariilor obținute în afara funcției de bază, impozitul lunar să fie determinat prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.

Măsura a avut în vedere corelarea terminologiei utilizate la determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, atât pentru cele obținute la funcția de bază cât și cele în afara funcției de bază, prin înlocuirea sintagmei “contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, precum şi în statele cu care România are încheiate convenţii/acorduri privind coordonarea sistemelor de securitate socială”, cu sintagma „ contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii”. Astfel, se face referire la întreaga legislație internațională cu privire la contribuţiile sociale obligatorii, pentru a elimina eventualele confuzii ce ar putea apărea în aplicarea respectivelor reglementări.

Veniturile din dividende

Pentru veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se propune devansarea măsurii de reducere a cotei de impozit de la 16% la 5% din suma acestora, impozitul fiind final.

Venitul din pensii

Precizarea în mod expres, la stabilirea venitului impozabil din pensii, ca element de calcul deductibil, a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii, în vederea specificării tipului de contribuție socială obligatorie datorată potrivit legii.

Alte măsuri de natură tehnică.

Contribuții sociale obligatorii

Modificările în domeniul contribuţiilor sociale obligatorii aduse prin prezentul proiect cuprind următoarele:

1. Exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală – maternitate;
2. S-au corelat prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu cele ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, referitoare la ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, în cazul decesului personalului din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, decedat ca urmare a participării la acţiuni militare şi indemnizaţiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participării la acţiuni militare.
3. Alte clarificări tehnice.

Taxa pe valoarea adăugată

Având în vedere importanța apei potabile în consumul populației, precum și însemnătatea apei pentru irigații în sustenabilitatea și dezvoltarea agriculturii din România, se propune reducerea cotei de TVA la 9% începând cu data de 1 ianuarie 2016 pentu livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură.

Această măsură este conformă cu acquis-ul comunitar în domeniu și este de natură a crea premisele pentru:

– o abordare uniformă în ceea ce privește regimul TVA aplicabil produselor alimentare, având în vedere importanța apei potabile ca aliment în consumul populației, dar și ca element esențial pentru pregătirea altor alimente;
– crearea posibilității ca și cetățenii cu venituri foarte mici, în special populația din mediul rural, să poată consuma apă potabilă din sistemul public, care îndeplinește condițiile corespunzătoare de calitate;
– îmbunătățirea sănătății publice generale prin creșterea nivelului de accesibilitate a cetățenilor la consumul de apă potabilă și, implicit, prin stimularea consumului de apă potabilă din sistemul public;
– facilitarea de noi investiții în perioada următoare, care să aducă România în rândul țărilor care să poată furniza apă potabilă tuturor consumatorilor;
– derularea în condiții optime a programelor de investiții din fondurile europene nerambursabile, atât în sectorul apei cât și în sectorul agricol;
– sustenabilitatea sectorului apei și a sectorului agricol, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!