Dosarul personal al salariatului (conform HG 500/2011) – oficial ITM

0
494

Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. Angajatorul, are şi obligaţiile de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi şi de a păstra acest dosar în bune condiţii la sediul acestuia.

Dosarul personal al salariatului conform art. 8 alin 1 din H.G nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cuprinde:

1. actele necesare angajării:

– copie de pe buletin/cartea de identitate/paşaport sau dovada de rezidenţă;
– copii de pe actele de studii
– avizul medicului de medicina muncii(fişa de aptitudini);
– copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfecţionare

2. contractul individual de muncă însoţit de:

– oferta de angajare
– fişa postului
– raportul de evaluare conform criteriilor stabilite

3. actele adiţionale privind încheierea, executarea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncă (ex: de modificare /completare a unuia dintre elementele raportului juridic de muncă; cererile de suspendare a raportului juridic de muncă, actul juridic prin care se dispune reluarea activităţii; actele juridice care atestă modificările salariale, inclusiv sporurile, actele juridice de desemnare/mandatare a angajatului să reprezinte angajatorul; actul juridic de încetare a raportului juridic de muncă etc.)

FOARTE UTIL – Dosarul de personal – informații utile documente necesare (valabil 2015) – CLICK AICI

4. alte documente:

– cererile angajatului de efectuare a zilelor de concediu (de odihnă sau fără plată),
– declaraţia pe propria răspundere privind persoanele aflate în întreţinere pentru acordarea deducerii personale.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia conform prevederilor art.8 alin.3 din H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor :

– copii ale documentelor existente în dosarul personal;
– copii ale paginilor din registrul electronic (REVISAL) care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi /sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal.

Sunt asimilaţi salariaţilor ,persoanele încadrate cu contract individual de muncă la următoarele categorii de angajatori: societăţi comerciale (S.R.L, S.A), persoane fizice autorizate(P.F.A), întreprinderi individuale(I.I), asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale şi patronale, orice alte organizaţii/instituţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei române (inclusiv primăriile care încadrează asistenţi personali ai persoanelor cu handicap).

Dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în condiţii care să asigure securitatea datelor, precum şi păstrarea lor îndelungată şi corespunzătoare, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa (cu multumiri) – ITM Caras-Severin

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.