Procedura de acordare a ajutorului de stat (accize motorina utilizată drept combustibil pentru motor) – actualiz. 12.2014

0
164

Referitor la procedura de acordare a ajutorului de stat reprezentând diferenţa dintre nivelul standard şi cel diferenţiat al accizelor pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 906/2014, ANAF face următoarele precizări:

Acest ajutor de stat, determinat prin diminuarea cu 40 de euro/1000 litri, respectiv 47,34 euro/tonă a nivelului standard de accize, se referă la motorina utilizată drept combustibil pentru motor în următoarele situaţii:

– transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
– transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3.

Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care sunt licenţiati în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene, deţin vehicule eligibile şi care:

– nu sunt declaraţi inactivi sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
– nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile;
– atât la momentul depunerii cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât şi la momentul depunerii cererii de restituire de accize, nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi din certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
– nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
– sunt înregistraţi în registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize;
– alimentează vehiculele eligibile, respectiv: de la staţiile de distribuţie, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor; din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;
– nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor Regulamentului Comisiei Europene;
– nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Operatorii economici care doresc să solicite restituirea de accize au obligaţia ca, înainte de a efectua prima solicitare, să se înregistreze în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.

În vederea restituirii accizelor aferente unui trimestru calendaristic, operatorii economici eligibili depun la Autoritatea Rutieră Română (desemnată ca administrator al schemei de ajutor de stat) o cerere, în format electronic sau pe suport hârtie, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată.

Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2014.

Cererea de restituire de accize este însoţită de următoarele documente, prezentate în format electronic sau pe suport hârtie:

a) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 5 la H.G. 537/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a motorinei împreună cu anexele la facturi, emise de către staţiile de distribuţie sau de către terţi. Borderoul se întocmeşte pe baza informaţiilor din facturile de achiziţie a motorinei şi din anexele la facturi;
b) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 6 din H.G. 537/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a motorinei.

Administratorul schemei – Autoritatea Rutieră Română va soluţiona cererile de restituire în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data depunerii. În cazul aprobării cererii se emite o decizie de aprobare a cererii de restituire, iar în cazul în care operatorul economic nu îndeplineşte cerinţele prevăzute în sarcina sa se emite o decizie de respingere a cererii de restituire.
Procedura de plată a sumelor determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei este aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget nr. 1449/2014.

Sursa (cu multumiri) – DGRFP Galati

Anunțuri publicitare

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.