Declaratii fiscale cu termen limita de depunere 25.07.2014

2
237

Data de 25 iulie 2014 este termenul limită pentru depunerea următoarelor declaraţii:

Formular (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” (O.P.A.N.A.F. nr. 3884/2013) – se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art. 134^2 şi art. 156^3 alin. (11) şi alin. (12) din Codul fiscal.

Notificare 097 – privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului tva la încasare (model editabil Excel 2014) – click aici

Formular 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” (O.P.A.N.A.F. nr. 1950/2012, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, cu termen de declarare lunar/trimestrial.

ATENTIE – PDF-UL INTELIGENT PENTRU GENERAREA D 100 S-A MODIFICAT RECENT – CLICK AICI

Formular 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor” (O.P.A.N.A.F. nr.1950/2012, cu modificările şi completările ulterioare) – se completează, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii, pentru:
a) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
b) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

Formular 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (O.M.F.P. nr. 1977/2013) – se depune pentru obligaţiile aferente lunii iunie 2014/trimestrul II 2014 de către:
a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente
b) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

ATENTIE – PDF-UL INTELIGENT PENTRU GENERAREA D 112 S-A MODIFICAT RECENT – CLICK AICI

Formular 208 „Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” (O.P.A.N.A.F. nr. 892/2012) – se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate în semestrul I al anului 2014.

Formular 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”(O.M.E.F. nr. 52/2012, cu modificările şi completările ulterioare) – se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.

Formular 300 ”Decont de TVA” (O.P.A.N.A.F. nr. 1790/2012) – se depune de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu perioadă de raportare lunară/trimestrială.

Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alineatul (7) din Codul Fiscal până la 10 iunie 2014.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Formular 301 ”Decont special de TVA” (O.P.A.N.A.F. nr. 75/2010, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 şi de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003. Pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, precum şi pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, dar persoanele care le-au achiziţionat sunt obligate la plata taxei, formularul 301 se depune înainte de înmatricularea în România a acestora, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare.

Formular 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată” (O.P.A.N.A.F. nr. 2223/2013) – se depune de către:
a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
b) locatorul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatorului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin.(7) din Codul fiscal.
c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
d) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care:

– nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
– trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal şi pct. 15^2 din H.G. nr. 44/2004, art. 138 din Codul fiscal şi pct. 16^1 alin. (4) din H.G. nr. 44/2004 precum şi pct. 45 alin. (14) din H.G. nr. 44/2004 pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Formular 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”(O.P.A.N.A.F. nr. 2224/2013) – se depune de către:

a) persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) şi (1^3) din Codul fiscal;
b) persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1^1) şi (1^3) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
d) persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Formular 390 VIES ”Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” (O.P.A.N.A.F. nr. 76/2010, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art. 153 şi 153’ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care au efectuat în luna iunie 2014:

– livrări/achiziţii intracomunitare de bunuri;
– livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;
– achiziţii/prestări intracomunitare de servicii.

Formular 394 ”Declaraţie informativă privind livrările, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” (O.P.A.N.A.F. nr. 3596/2011, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA cu perioada fiscală lunară/trimestrială. Declaraţia cuprinde facturile emise/primite în cursul perioadei de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”. În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.

Formular 710 ”Declaraţie rectificativă” (O.P.A.N.A.F. nr. 1340/2009) – se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor datorate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi. Acest formular se depune când este cazul.

Sursa – AJFP Vrancea

Articolul precedentProiectul Legii noului Cod fiscal și al noului Cod de procedură fiscală – oficial
Articolul următorComunicat oficial ITM cu privire la ultimele modificari la Codul Muncii

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.