Clauzele contractului individual de muncă şi autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

0
226

Modelul cadru al contractului individual de muncă – model 2014 aici – este stabilit şi aprobat prin Ordin. nr. 64/28.02.2003, modificat prin Ordin. Nr. 1616/02.06.2011 şi potrivit actelor normative menţionate mai sus, acesta va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

– părţile contractului (angajator/salariat),
– obiectul contractului (prestarea muncii/obţinerea unei renumeraţii),
– durata contractului (perioada pentru care este încheiat),
– locul de muncă (locul efectiv de desfăşurare a activităţii),
– felul muncii (funcţia/meseria),
– condiţiile de muncă (descrierea condiţiilor de muncă),
– durata muncii (timpul de muncă/ repartizarea acestuia),
– concediul de odihnă (durata acestuia şi acolo unde este cazul durata concediului suplimentar),
– salarizarea ( salariul de bază/sporurile negociate),
– drepturi specifice legate de sănătate şi securitate în muncă, alte clauze (perioada de probă, de preaviz şi altele),
– drepturile şi obligaţiile generale ale părţilor,
– dispoziţii finale (indicarea contractului colectiv de muncă aplicabil, modul în care se pot modifica clauzele contractului,etc),
– modalitatea de soluţionare a conflictelor de muncă.

Conform art. 20, alin.1 din Lg. 53/2003 (Codul Muncii), în afara clauzelor esenţiale enumerate mai sus, părţile pot negocia şi cuprinde în contractul individual de muncă şi alte clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă :

– formarea profesională,
– neconcurenţa,
– clauza de mobilitate şi confidenţialitate.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

Înainte de începerea oricărei activităţi, angajatorul are obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conform prevederilor art. 13, lit. c) din Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă este considerată contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 lei conform prevederilor art. 39, alin. (2) din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

A) Instituţiile statului, primăriile, unităţile de învăţământ, societăţile agricole, cabinetele de avocaţi, notariatele, ONG-uri, cabinetele medicale, asociaţiile şi fundaţiile se autorizează de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă. Angajatorul are obligaţia să depună la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator însoţită de următoarele acte:

– copii de pe actele de înfiinţare;
– declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

B) Nu se autorizează potrivit Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006:

– societăţile comerciale, societăţile si companiile naţionale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome si organizaţiile cooperatiste, sucursalele înfiinţate de acestea, precum şi alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerţului potrivit unor acte normative speciale
– persoanele fizice autorizate să desfaşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare.

În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorii enumeraţi mai sus vor depune , în calitate de solicitant, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent cererea de autorizare a funcţionării împreună cu declaraţia pe propria răspundere prin care îşi asumă responsabilitatea că sunt îndeplinite condiţiile legale privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Sursa (cu multumiri pentru posibilitatea preluarii) – click aici

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.