Negocierea contractului colectiv de muncă – info atributii reprezentanti plus alte clarificari utile (oficial)

0
151

Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor
(art.223 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, modificată şi completată) :

Reprezentanţii salariaţilor au următoarele atribuţii principale:
a. să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă şi cu regulamentul intern;
b. să participe la elaborarea regulamentului intern;

c. să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, condiţii de muncă, timp de muncă şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale legate de relaţiile de muncă;
d. să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil;
e. să negocieze contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii.

(art. 224 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, modificată şi completată) :
Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor, modul de îndeplinire a acestora, precum şi durata şi limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariaţilor, în condiţiile legii.

Reprezentarea părţilor la negocierea contractului colectiv de muncă în sectorul bugetar

¤ Reprezentarea angajatorului
(art.137 lit.A din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată)
a. la nivel de unitate, de către conducătorul instituţiei bugetare sau de către persoana mandatată în acest scop;

¤ Reprezentarea angajaţilor
(art.137 lit.B din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată)
a. la nivel de unitate, grup de unităţi sau sector de activitate, de organizaţiile sindicate legal constituite şi reprezentative potrivit prezentei legi, în caz contrar aplicându-se prevederile art.135.

Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale la nivel de unitate
(art.51 alin.1 lit.C din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată):

a. au statut legal de sindicat;
b. au independenţă organizatorică şi patrimonială;
c. numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Constatarea condiţiilor de reprezentativitate
(art.51 alin.2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată) :

Îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanţă a documentaţiei prevăzute la art. 52.

Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate
(art.52 lit.C din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată) :

a. copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;
b. declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;
c. dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;
d. dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Dovada emisa de inspectoratul teritorial de muncă
(art.53 alin.3 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată)

Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la judecătorie, sindicatele vor depune o copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra şi va emite dovadă în acest sens.

FISIERE UTILE, INFORMATII OFICIALE – PE TEMA CCM, DAR SI PE ALTE TEME DE R.U. – CLICK AICI SI CLICK AICI

Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale obţinută înainte de intrarea în vigoare a Legii dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată
(art.223 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată) :

Reprezentativitatea organizaţiilor patronale şi sindicale constatată până la data intrării în vigoare a prezentei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condiţiile în care întruneşte criteriile de reprezentativitate prevăzute de prezenta lege (vezi art.51 alin.1 lit.C).

Sursa (cu multumiri pentur posibilitatea preluarii) – ITM Bucuresti

Articolul precedentJocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker – organizare si exploatare (info oficial)
Articolul următorTabel comparativ pentru Titlul I, Titlul II, Titlul III si Titlul V din Codul Fiscal – urmare a aparitiei OG 16/2013

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.