Obligaţiile grupului fiscal unic

0
216

Va supunem atentiei (prin intermediul unei informatii oficiale), contribuabililor persoane impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) – principalele prevederi referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea grupului fiscal unic ca persoană impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată (TVA) conform art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF) cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 4 din Normele metodologice date în aplicarea articolului menţionat, completate cu Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 607/2013 .

Reprezentantul grupului va notifica organului fiscal competent oricare dintre următoarele evenimente:

– încetarea opţiunii de a forma un grup fiscal unic, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
– neîndeplinirea condiţiilor privind înfiinţarea grupului care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat această situaţie;
– numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
– părăsirea grupului fiscal de către unul dintre membri, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
– intrarea unui nou membru în grupul fiscal, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului.

Condiţiile de înfiinţare a grupului fiscal unic – CLICK AICI

De la data implementării grupului fiscal unic fiecare membru al grupului fiscal, altul decât reprezentantul, are următoarele obligaţii:

– va raporta în decontul de taxă , formular 300, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri sau orice altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale;
– va trimite decontul său de taxă reprezentantului;
– nu va plăti nicio taxă datorată şi nu va solicita nicio rambursare conform decontului propriu de taxă.

De asemenea, fiecare membru al grupului fiscal trebuie:

– să depună declaraţia recapitulativă pentru livrări şi achiziţii intracomunitare formular 390VIES, la organul fiscal de care aparţine;
– să se supună controlului organului fiscal de care aparţine;
– să răspundă separat şi în solidar pentru orice taxă datorată de el sau de orice membru al grupului fiscal pentru perioada cât aparţine respectivului grup fiscal.

Implementarea grupului fiscal unic – click aici

Reprezentantul grupului fiscal are următoarele obligaţii:

– va prelua, în primul decont consolidat soldurile taxei de plată de la sfârşitul perioadei fiscale anterioare neachitate până la data depunerii acestui decont, precum şi soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare;
– va raporta în propriul decont de taxă orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri sau de servicii, precum şi orice altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale;
– va raporta într-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alţi membri ai grupului fiscal, precum şi rezultatele din propriul decont de taxă pentru perioada fiscală respectivă;
– va depune la organul fiscal de care aparţine toate deconturile de taxă ale membrilor, precum şi formularul de decont de taxă consolidat;
– va plăti sau, după caz, va cere rambursarea taxei care rezultă din decontul de taxă consolidat.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Deconturile de TVA întocmite de fiecare membru al grupului, se depun, cu titlu informativ, de către reprezentantul grupului fiscal unic la organul fiscal competent, odată cu decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată şi se utilizează pentru verificarea datelor înscrise de reprezentantul grupului în decontul consolidat aferent aceleiaşi perioade.

Deconturile de TVA întocmite de fiecare membru al grupului nu se prelucrează informatic, ci se arhivează la dosarul fiscal al fiecărui membru al grupului.

Sursa (institutie careia ii lumtumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) – DGFP Valcea

Articolul precedentIstoricul cotelor de majorari de intarziere, dobanzi si penalitati pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale (actualizat la iunie 2013)
Articolul următorExemple practice in impozitarea veniturilor din activităţi agricole – info actualizat la 12.06.2013

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.