OPANAF 467/2013 – condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale

0
298

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254/08.05.2013, a fost publicat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 467/2013 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale, ale cărui principale prevederi le prezentăm în sinteza oficiala de mai jos.

Condiţiile care pot determina suspendarea inspecţiei fiscale

Potrivit acestui act normativ, acţiunea de inspecţie fiscală poate fi suspendată de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent, la propunerea echipei care efectuează controlul, cu avizul şefului de serviciu coordonator. Acţiunea poate fi suspendată când este îndeplinită una dintre următoarele condiţii şi numai dacă neîndeplinirea acesteia împiedică finalizarea acţiunii de inspecţie economico-financiară:

a) pentru efectuarea unuia sau mai multor controale încrucişate în vederea verificării suspiciunilor identificate în legătură cu documentele şi operaţiunile impozabile ale contribuabilului supus inspecţiei fiscale;

b) pentru ducerea la îndeplinire a unor măsuri cuprinse în „Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală” care sunt în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale în derulare;

c) pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;

d) pentru efectuarea unei expertize, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea determinării stării de fapt fiscale;

e) pentru efectuarea de cercetări specifice în vederea identificării unor persoane fizice sau stabilirii realităţii unor tranzacţii;

f) la solicitarea scrisă a contribuabilului, ca urmare a apariţiei unei cauze justificate, confirmată de echipa de inspecţie fiscală. Pe parcursul unei inspecţii fiscale contribuabilul poate solicita suspendarea acesteia numai o singură dată;

g) pentru solicitarea unor informaţii suplimentare de la autorităţile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care România are încheiate convenţii internaţionale pentru schimburi de informaţii în scopuri fiscale;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

h) pentru solicitarea elaborării şi prezentării dosarului preţurilor de transfer sau a dosarului tranzacţiei, după caz;

i) la solicitarea structurii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care coordonează activitatea de inspecţie fiscală, pentru valorificarea unor informaţii din documente:

– rezultate din alte acţiuni de inspecţie fiscală;

– primite de la alte instituţii ale statului;

– obţinute de la terţi;

j) pentru soluţionarea contestaţiei formulate împotriva unui act administrativ fiscal emis anterior, pentru acelaşi contribuabil, care poate influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs;

k) pentru solicitarea de informaţii sau documente de la alte instituţii sau terţi, în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale, ori pentru finalizarea altor acţiuni de control la acelaşi contribuabil care pot influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs;

l) în cazul în care, la data prevăzută pentru începerea inspecţiei fiscale, reprezentantul legal al contribuabilului nu este prezent la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale şi nici nu a desemnat un împuternicit să îl reprezinte în relaţia cu organele fiscale;

m) când finalizarea inspecţiei fiscale depinde, în tot sau în parte, de pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ca urmare a atacării unei decizii emise în soluţionarea contestaţiilor, prin care s-a dispus desfiinţarea unui act administrativ fiscal;

n) pentru emiterea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în legătură cu un act administrativ fiscal, emis anterior, pentru acelaşi contribuabil, care poate influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs;

o) pentru efectuarea verificărilor la ceilalţi membri ai grupului fiscal unic.

Procedură

Propunerea de suspendare se face, în scris, de către organele de inspecţie fiscală, prin întocmirea unui referat, supus avizării şefului de serviciu coordonator. Referatul conţine propunerile de suspendare şi acţiunile care urmează a se efectua. Data de la care se suspendă acţiunea de inspecţie fiscală se comunică, în scris, contribuabilului.

După încetarea condiţiilor care au generat suspendarea iniţiată de organul de control, reluarea inspecţiei fiscale se va face în funcţie de motivul care a generat suspendarea, pe baza întocmirii referatului întocmit de echipa de inspecţie fiscală, care va conţine propuneri privind îndeplinirea condiţiei de reluare a inspecţiei fiscale şi tratamentul fiscal aplicabil situaţiei care a stat la baza suspendării. Referatul va fi supus avizării şefului de serviciu coordonator şi aprobării conducătorului inspecţiei fiscale competent. Data reluării inspecţiei fiscale va fi comunicată în scris contribuabilului.

De la data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 8 mai 2013, se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 14/2010 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40/19.01.2010.

Sursa – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentNedepunerea declaraţiilor fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la STABILIREA DIN OFICIU a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
Articolul următorNota negociere/invitatie/proces-verbal – incheiat/a cu clientii, pentru a putea inregistra cheltuielile de protocol (deductibile)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.