Modificari al Codului Fiscal cu incidenta asupra TVA – aplicabile începând cu 01 februarie 2013

0
152

Dupa cum stiti, din articolele publicate de noi, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/23.01.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 80/2013text integral – prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Iata si principalele modificări reglementate de actul normativ menţionat referitoare la taxa pe valoarea adăugată (TVA), care se aplică începând cu 1 februarie 2013.

Au fost introduse prevederi privind determinarea locului operaţiunilor legate de podul de frontieră peste fluviul Dunărea între Calafat şi Vidin. Astfel, pentru a determina locul operaţiunilor impozabile privind întreţinerea sau repararea podului de frontieră, se precizează că frontiera teritorială este considerată ca fiind la mijlocul podului, pentru livrările de bunuri, prestările de servicii, achiziţiile intracomunitare şi importurile de bunuri. Pentru a determina locul operaţiunilor impozabile referitoare la perceperea taxei de trecere a podului, toată lungimea podului se consideră parte a teritoriului României, pentru călătoriile dinspre România spre Bulgaria şi parte a teritoriului Bulgariei, pentru călătoriile dinspre Bulgaria spre România.

Faptul generator de taxă pentru serviciile de acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil intervine la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plăţii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Baza de impozitare pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care benefiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului este considerată valoarea de piaţă în următoarele situaţii:

1. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă, iar beneficiarul livrării sau al prestării nu are drept complet de deducere;

2. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere şi livrarea sau prestarea este scutită conform art. 141 din Codul Fiscal;

3. atunci când contrapartida este mai mare decât valoarea de piaţă, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere.

Au fost incluse în baza de impozitare pentru importuri şi cheltuielile accesorii (comisioane, cheltuieli de ambalare, transport şi asigurare) care decurg din transportul către alt loc din Comunitate, în cazul în care locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator;

Au fost introduse în categoria operaţiunilor scutite fără drept de deducere „acordarea cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct şi superficia”. În cazul acestor operaţiuni se poate opta pentru taxare, opţiune care se notifică organului fiscal competent potrivit art. 141 alin. (3) din Codul Fiscal.

Persoana impozabilă îşi pierde dreptul de deducere a taxei şi efectuează ajustarea taxei deductibile potrivit art. 148 şi 149 din Codul Fiscal şi în cazul bunurilor lipsă în gestiune, inclusiv în cazul bunurilor furate. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă poate anula ajustarea efectuată la data la care furtul este dovedit legal prin hotărâre judecătorească definitivă.

Au fost introduse în calculul plafonului cifrei de afaceri a persoanelor impozabile care trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA şi „operaţiunile rezultate din activităţile economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România”.

Persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României şi care trebuie sau optează să se înregistreze în scopuri de TVA în România, direct, prin reprezentant fiscal sau prin sediu fix, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru neevidenţierea, în deconturile de taxă depuse, a niciunei operaţiuni realizate pe parcursul unui semestru calendaristic, organele fiscale le vor aproba eventuale cereri de reînregistrare în scopuri de TVA, chiar dacă acestea sunt depuse după 180 de zile de la data anulării înregistrării.

Persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, conform art. 153 alin. (9) lit. g), după anularea înregistrării în scopuri de TVA, vor depune la organul fiscal competent în termenul legal, „Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea TVA”, formular 307, inclusiv pentru regularizările care trebuie efectuate potrivit art. 134 alin. (5) din Codul Fiscal, precum şi pentru ajustarea bazei impozabile conform art. 138, pentru operaţiunile realizate înainte de anularea înregistrării.

Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal trebuie să depună „Declaraţia privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal”, formular 311, inclusiv pentru taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, dar a căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care aceasta nu are un cod valabil de TVA.

A fost introdusă obligativitatea persoanelor impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari (ROI) ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor sau asociaţilor, să depună la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori, precum şi cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii. În cazul nerespectării acestei obligaţii persoanele impozabile respective vor fi radiate, din oficiu de organele fiscale competente, din ROI.

Referitor la persoanele impozabile care aplică Sistemul TVA la încasare

Persoana impozabilă care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare, nu depune notificarea de înregistrare, este înregistrată din oficiu de organul fiscal competent în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de înregistrare.

În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a aplica sistemul TVA la încasare şi data înregistrării din oficiu, dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul de la persoanele impozabile respective se exercită conform regulilor generale de deducere prevăzute la art. 145 alin. (1). De la data înregistrării din oficiu a furnizorului/prestatorului în Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarul deduce TVA pentru achziţiile realizate de la acesta pe măsura plăţii.

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare, care în cursul anului calendaristic curent depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu depune notificarea fiind radiată din oficiu de organul fiscal din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul şi data radierii din oficiu, dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul de la aceste persoane se exercită pe măsura plăţii.

De la data radierii din oficiu a furnizorului/prestatorului din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarul deduce TVA pentru achiziţiile realizate de la acesta conform art. 145 alin. (1) din Codul Fiscal.

În situaţia în care data publicării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare este ulterioară datei de la care persoana impozabilă aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarii îşi exercită dreptul de deducere pe măsura plăţii, începând cu data publicării în registru.

Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat la solicitarea persoanei impozabile trebuie să depună o declaraţie privind taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea codului de TVA dar a căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA. Termenul de depunere a declaraţiei menţionate este 25 a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea TVA.

Atunci când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată de organele fiscale în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare ca urmare a unei erori, aceasta va fi radiataă, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale. Pe perioada cuprinsă între data înregistrării şi data radierii în/din registru se aplică următoarele reguli:

– persoana impozabilă carea nu avea obligaţia de a aplica sistemul TVA la încasare aplică regulile generale privind exigibilitatea TVA, iar dreptul de deducere a TVA aferente achziţiilor efectuate în perioada respectivă se exercită conform art. 145 alin. (1) din Codul Fiscal;
– dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la aceste persoane impozabile nu se exercită pe măsura plăţii, indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator în perioada respectivă.

În situaţia în care persoana impozabilă a fost radiată de organele fiscale din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare, ca urmare a unei erori, aceasta va fi înregistrată, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, în acest registru începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale. Pe perioada cuprinsă între data radierii şi data înregistrării din/în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se aplică următoarele reguli:

– persoana impozabilă continuă aplicarea sistemului TVA la încasare şi îşi exercită dreptul de deducere pe măsura plăţii;

– dreptul de deducere a TVA aferente achziţiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la aceste persoane impozabile nu se exercită pe măsura plăţii indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator în perioada respectivă.

Sursa – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentDeclaratia/Formularul 205 – aspecte cu privire la completare si depunere (info oficial 2013)
Articolul următorPagina noastra oficiala de Facebook a ajuns la peste 6.500 de aprecieri (like-uri)

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.