OUG 47/2012 – reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (sinteza oficiala)

0
194

In scopul stabilirii unui termen unitar de virare a dividendelor/vărsămintelor cuvenite bugetului de stat de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, precum şi la regiile autonome, au fost aduse modificări Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi Legii nr. 31/1990text integral actualizat – privind societăţile comerciale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la repartizarea profitului la aceasta categorie de contribuabili.

Iata in continuare, principalele modificări, intrate în vigoare începând cu 6 septembrie 2012.

Conform Legii societăţilor comerciale, cota-parte din profit care se plăteşte fiecărui asociat constituie dividende. Acestea se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Dividendele se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comercială datorează, după acest termen, dobânda penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat, nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Prin excepţie, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul au obligaţia să vireze dividendele cuvenite acţionarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

În acelaşi context, în termen de 3 zile de la data aprobării repartiţiei profitului, conducerea operatorilor economici menţionaţi mai sus are obligaţia înştiinţării acţionarilor, respectiv a autorităţilor publice centrale şi locale sub autoritatea cărora funcţionează, asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat sau local, în vederea înregistrării acestor creanţe în contabilitatea autorităţilor respective.

De asemenea, în acelaşi termen, conducerea regiilor autonome are obligaţia înştiinţării autorităţilor publice centrale şi locale sub autoritatea cărora funcţionează, asupra cuantumului vărsămintelor la bugetul de stat sau local, în vederea înregistrării acestor creanţe în contabilitatea autorităţilor respective.

Repartiţia profitului se va aproba odată cu situaţiile financiare anuale. Până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiţiei profitului, conducerea societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, precum şi cea a regiilor autonome vor declara sumele prevăzute mai sus la organele teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv organele de control ale administraţiei publice locale, după caz, în vederea urmăririi încasării acestor dividende/vărsăminte la bugetul de stat sau local.

Baza legalăOrdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635/06.09.2012.

Sursa info – www.finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.