Autorizatii in vederea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca

1
534

Va redam in continuare un material oficial elaborat de ITM Ilfov, cu privire la autorizatiile necesare in vederea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca. Speram sa va fie de folos.

1. AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Reglementarile legale sunt:

• LEGEA securitatii si sanatatii în munca nr. 319 din 2006 – text integral
• HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 – procedura de autorizare se deruleaza prin ITM Galati, Compartimentul indrumare angajatori si angajati SSM, autorizari.
•LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 (*actualizata*) privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (actualizata pana la data de 25 aprilie 2008*) – procedura de autorizare se deruleaza prin Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului.
• ORDONANTA DE URGENTA nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Acte si formulare necesare autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii pentru procedura derulata prin ITM (Exclusiv persoanele fizice, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale si persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca, se efectueaza în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare):

– cerere (anexa1) (doua exemplare semnate in original de angajator)
– declaratie pe proprie raspundere (anexa2)
– Copii de pe actele de înfiintare
– acte sediu
– copie CIF

2. PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Reglementarile privind produsele de protectia plantelor sunt: ORDONANTA nr. 4 din 20 ianuarie 1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor în agricultura si silvicultura, completata si modificata prin:

– LEGEA nr. 85/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor în agricultura si silvicultura
– LEGEA nr. 26/2006;
– Ordonanta Guvernului nr. 41/2007.

Sintagma veche _________________________________ Sintagma noua
de uz fitosanitar ______________________________ de protectie a plantelor
fitosanitare

din grupele I si a II-a de toxicitate ___________________________ clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T)

din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate ________________________ clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fara clasificare de periculozitate

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă – prevederi conform Codului Muncii – click aici

Utilizatorii/comerciantii autorizati pentru folosirea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) se vor înregistra la unitatile fitosanitare, inspectoratele teritoriale de munca, agentiile judetene pentru protectia mediului si la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala acestia urmeaza sa-si desfasoare activitatea.

Autorizatia pentru utilizare/prestari servicii cu produse de protectie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) si toxice (T) se înregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca Judetean. Certificatul de înregistare emis de unitatea fitosanitara, în cazul comercializarii de produse de protectie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) si toxice (T) se înregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca Judetean

3. MATERII EXPLOZIVE

Prin materii explozive, în sensul prezentei legi, se întelege explozivii de uz civil, emulsiile explozive, amestecurile explozive, pirotehnice si simple, incarcaturile speciale, mijloacele de initiere, cele auxiliare de aprindere, precum si orice alte substante sau amestecuri de substante destinate sa dea nastere la reactii chimice instantanee, cu degajare de caldura si gaze la temperatura si presiune ridicata.

Reglementarile privind materiile explozive sunt:

1. Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificata si completata de :
a. Legea nr. 464/2001
b. Legea nr. 478/2003
c. Legea nr. 262/2005
d. Legea nr. 406/2006

2.HG nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si pirotehnistilor

3.HG. NR. 1207/2005 pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si pirotehnistilor, aprobate prin HG NR. 536/2002

Documente solicitate la controlul in domeniul sanatatii si securitati in munca – de inspectorii de la ITM – click aici

4.Odinul nr. 234/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea si folosirea în public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate si confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice

Model de autorizatie pentru producerea, prepararea, detinerea, transportul comercializarea si folosirea materiilor explozive – click aici . Model de autorizatie pentru depozite – click aici

Acte necesare la Inspectoratul Teritorial de Munca:

1. Cerere prin care se solicita autorizatia de detinere si comercializare (formular 1). Dupa caz, cerere pentru autorizare depozit (formular 2).
1. Actul de înfiintare – copie
2. Memoriu tehnic privind regimul materiilor explozive (formular 3)
3. Cerere pentru instruirea personalului privind regimul materiilor explozive (formular 4)

Pentru fiecare dintre persoanele care vor efectua operatii cu obiecte pirotehnice se vor prezenta urmatoarele documente:

1. Copie dupa actul de identitate
2. Cazier judiciar – original
3. Aviz medical (medic de medicina muncii) care sa ateste ca persoana este apta sa comercializeze obiecte pirotehnice.
4. Act studii (ultima scoala absolvita)- copie
5. Caracterizarea salariatului (se întocmeste de catre conducatorul unitatii)

Pentru fiecare din punctele de lucru în care urmeaza sa fie efectuate operatii cu obiecte pirotehnice (art. 66 HG 536/2002) se vor prezenta urmatoarele documente:

1. Autorizatie de functionare dpdv al securitatii si sanatatii in munca.
2. Plan de situatie.
3. Schita interior.
4. Documentatia tehnica care a stat la baza construirii/amenajarii spatiului (certificat de urbanism, autorizatie de constructie, proiect de executie).

Acte necesare pentru viza anuala:

1. Cerere prin care se solicita viza (formular 5).
2. Memoriu tehnic privind regimul materiilor explozive (formular 3)
3. Declaratie pe proprie raspundere privind pastrarea conditiilor pentru care persoana juridica a fost autorizata anterior în conditiile Legii nr. 126/1995 modificata si completata ulterior
4. Pentru persoanele care vor efectua operatiuni cu obiecte pirotehnice (vezi actele necesare pentru autorizare).
Extrase din normele tehnice – HG 536/2002

4. AVIZAREA SPATIILOR DESTINATE DEPOZITARII MUNITIILOR, CAPSELOR SAU PULBERILOR PENTRU MUNITIE

Legislatie aplicabila – ORDIN nr. 1.102 din 19 decembrie 2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie. Avizul se solicita inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se afla spatiul de depozitare.

5. SUBSTANTE SI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

Se v-a instiinta I.T.M. judetean de substantele si preparatele chimice periculoase detinute, gradul de toxicitate, cantitatile manipulate intr-un an(aproximativ)

Legislatie privind substantele si preparatele chimice periculoase:

– L360/02.09.2003 – privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase – M.Of.nr.635/05.09.2003;
– L263/05.10.2005 – privind modificarea si completarea L360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase – M.Of.nr.899/07.10.2005
– HOTARARE nr. 1.408 din 4 noiembrie 2008 – privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.

Articolul precedentPrincipalele modificări aduse Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009 – incepand cu 20.08.2012
Articolul următorOG 16/2012 – modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.