Ordinul comun al Preşedintelui ANAF şi al Preşedintelui CNPP nr. 874/221/I.C./2012 – legiferare D 600

2
343

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421 din 25 iunie 2012, a fost publicat Ordinul comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 874/221/I.C./2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii „, ale cărui principalele implicaţii fiscale sunt prezentate în sinteza oficiala de mai jos.

Obligaţie

Formularul 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se completează şi se depune de următoarele categorii de contribuabili:

– întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
– membrii întreprinderii familiale;
– persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
– persoanele care realizează venituri din profesii libere;
– persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale. Venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Completare şi depunere

Declaraţia 600 se completează în două exemplare, de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună credinţă informaţiile prevăzute de formular. Originalul se depune la organul fiscal competent iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificată de contribuabil din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului. Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă după caz.

Important! Declaraţia se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în acest caz data depunerii declaraţiei fiind data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Alte precizări

Pentru anul 2012, declaraţia se depune de către persoanele menţionate mai sus numai în situaţia în care se încadrează în una dintre aceste categorii, începând cu data de 1 iulie 2012.

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu au obligaţia depunerii declaraţiei.

Sursa – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentContributii sociale datorate de persoanele fizice care obtin venituri agricole – dupa data de 01.07.2012
Articolul următorModel Declaratia 600 – oficial, conform cu OPANAF 874/2012 (privind venitul asigurat la sistemul public de pensii)

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.