02 mai 2012 – termenul nou de depunere a bilantului la 31.12.2011 pentru ONG-uri (oficial)

2
220

Intr-un comunicat postat pe site-ul DGFP Valcea – se precizeaza in titlu ca entităţile fără personalitate juridică au data de 02 mai 2012 ca nou termen limita pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2011 la unităţile teritoriale ale MFP – potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele juridice fără scop patrimonial care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.969/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obligaţia de a întocmi şi depune situaţii financiare anuale sunt: asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizaţiile sindicale, cultele religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale.

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2011 compuse din: bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007.

Opis pentru dosar bilant la 31.12.2011 – in cazul ONG-urilor (asociatii, fundatii sau federatii) – CLICK AICI

Atenţie! Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 care cuprind: bilanţ prescurtat şi contul prescurtat al rezultatului exerciţiului.

Situaţiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori sau de către auditori financiari, potrivit legii, şi trebuie să fie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Important! Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul sau domiciliul în România organizează şi conduc contabilitatea proprie până la nivel de balanţă de verificare, fără a întocmi situaţii financiare anuale.

Bilantul la 31 decembrie 2011 pentru ONG-uri – modele utile pentru Rapoarte, Procese-Verbale, Adrese (recapitulare) – click aici

Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, şi care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul sau domiciliul în România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementări.

Cursul de schimb utilizat pentru conversia în moneda naţională a balanţelor de verificare întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data bilanţului.

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează atât de persoanele abilitate, potrivit legii, cât şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2011 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice care poate fi descărcat de pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau de aici – LINK PDF BILANT ONG LA 31.12.2011.

Note explicative bilant ONG la 2011 – note ce se anexeaza dosarului de bilant la 31.12.2011 – click aici

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier.dpf având ataşat un fişier.xml şi un fişier cu extensia.zip. Fişierul cu extensia.zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10MB a fişierului.pdf la care este ataşat fişierul.zip.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. La depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

Important! Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.

De asemenea, societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care funcţionează pe principiile societăţilor comerciale, potrivit legilor speciale de organizare vor depune situaţii financiare anuale pentru anul 2011 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 2 mai 2012.

SURSA – www.finantevalcea.ro

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.