Declaraţia 200 pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile (în anul 2011)

3
177

Cu privire la cei care obtin venituri din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal – au obligaţia depunerii Formularului 200 persoanele fizice:

– care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie 2011 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;

– la care au intervenit modificări ale clauzelor contractuale;

– pentru care chiria este exprimată în valută;

– în cazul cărora s-au efectuat investiţii de către chiriaş.

Important! Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care în anul 2011 au avut chiria exprimată în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, contractele încheiate nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat.

Cum depunem si unde depunem online Declaratia 200 (pe e-guvernare.ro) – click aici

Procedura procurării şi depunerii declaraţiilor de venit

Formularele 200 pot fi obţinute direct, gratuit, de la sediile administraţiilor fiscale, sau se pot descărca de pe website-ul ANAF. După completare, formularele pot fi depuse: la administraţia fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul are domiciliul fiscal sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili, sau prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro, de către contribuabilii persoane fizice deţinători de certificate digitale, care semnează în nume propriu declaraţia. După transmitere electronică, contribuabilii sunt obligaţi să consulte starea declaraţiei prin vizualizarea acesteia, accesând http://www.anaf.ro/StareD112.

Declaratia 200 se poate depune si online incepand cu 15.03.2012 – pe pagina unde se depune si D 112 – click aici

Instrucţiuni de completare

Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în module. Atenţie! Contribuabilii care au mai multe surse sau categorii de venit şi au obligaţia depunerii formularului 200, vor completa „Anexa la Declaraţia privind veniturile realizate din România” pentru fiecare sursă de venit. . Instrucţiuni de completare a formularului electronic D 200 – valabile 2012detalii aici

Termen de depunere

Termen depunere declaratia 200 in anul 2012 – pentru anul fiscal 2011 – click aici

Sancţiunidetalii aici

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 – text integral – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaratia 200 – a aparut aplicatia in PDF pentru generarea ei (privind veniturile realizate din România in 2011) – click aici

Sursa – DGFP Valcea

Anunțuri publicitare

3 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.