Declaraţia 200 pentru veniturile realizate din activităţi independente (în anul 2011)

2
150

Au obligaţia de a depune D 200 persoanele fizice care, în anul 2011, au realizat:

venituri comerciale din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere; practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente; venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria veniturilor din activităţi independente;

venituri din profesii libere: din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;

venituri din drepturi de proprietate intelectuală: brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ şi procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Declaraţia se depune de contribuabilii care au desfăşurat activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu a dat naştere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice.

Contribuabilii care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.

Cum depunem si unde depunem online Declaratia 200 (pe e-guvernare.ro) – click aici

Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

Au obligaţia depunerii formularului 200 persoanele fizice care au realizat venituri din: activităţi independente (drepturi de proprietate intelectuală, vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, activitatea de expertiză contabilă, judiciară şi extrajudiciară) pentru care impozitul s-a reţinut la sursă în cotă de 10%, ca plată anticipată în contul impozitului anual, de plătitorii de venituri; asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică, pentru care impozitul s-a reţinut la sursă în cotă de 3%, ca plată anticipată în contul impozitului anual.

Nu depun acest formular persoanele care au realizat astfel de venituri şi impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri a fost final în cotă de 16%, conform opţiunii exercitate.

Atenţie!

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul 2011, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie 2011 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

Declaratia 200 se poate depune si online incepand cu 15.03.2012 – pe pagina unde se depune si D 112 – click aici

Instrucţiuni de completare

Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în module. Atenţie! Contribuabilii care au mai multe surse sau categorii de venit şi au obligaţia depunerii formularului 200, vor completa „Anexa la Declaraţia privind veniturile realizate din România” pentru fiecare sursă de venit. . Instrucţiuni de completare a formularului electronic D 200 – valabile 2012detalii aici

Termen de depunere

Termen depunere declaratia 200 in anul 2012 – pentru anul fiscal 2011 – click aici

Sancţiuni

Nedepunerea până la 25 mai 2012 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 – text integral – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaratia 200 – a aparut aplicatia in PDF pentru generarea ei (privind veniturile realizate din România in 2011) – click aici

Sursa – DGFP Valcea

Articolul precedentRaport expert contabil la bilant 31.12.2011 – cu observatii-limitari (model)
Articolul următorModalităţile de comunicare a actului administrativ fiscal emis de organele fiscale

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.