AcasăDeclaratii anualeCompletarea şi depunerea declaraţiei informative - formularul 205 - in anul 2012

Completarea şi depunerea declaraţiei informative – formularul 205 – in anul 2012

Urmare modificarii prevederilor alin. (2) al art. 93 si a abrogarii alin. (3) al art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se întelege ca toti platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pâna în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului current pentru anul expirat.

Este vorba despre formularul 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si câstigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” reglementat prin Ordinul Presedintelui ANAF nr. 52/2012 (publicat în M.O. nr. 72/30.01.2012)text integral aici.

UPDATE IANUARIE 2013 – Declaratia 205 – a aparut aplicatia (PDF inteligent 2013) pentru generarea ei – MODIFICARI IMPORTANTE – CLICK AICI

Formularul se va depune în mod obligatoriu în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF si pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul ANAF.

Suportul magnetic sau optic va fi însotit de situatia centralizatoare prevazuta la sectiunea II „Date recapitulative” din formularul 205, în format hârtie, semnata si _tampilata, potrivit legii.

Aplicatie generare Declaratia 205 (pentru venituri 2011) – PDF inteligent din 25.01.2012 – click aici

Formularul se depune pana la data 29.02.2012 pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2011. Declaratia se completeaza si se depune de catre:

– platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, conform Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– intermediari, societatile de administrare a investitiilor în cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru câatiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise;
– platitori de venituri din activitati agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate în arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru care nu s-a retinut impozit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.190/2009.

Declaratia poate fi rectificata, situatie în care se va înscrie “X” în casuta prevazuta în acest scop.

ATENTIE – Declaratia rectificativa va cuprinde, pe tipuri de venit numai pozitiile corectate, declarate eronat în declaratia initiala sau pozitiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaratia initiala. În cazul în care, declaratia se corecteaza prin eliminarea unei pozitii declarate eronat în declaratia initiala, în tabelul de la sectiunea IV din formular se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col.4-7, se va înscrie cifra “0” (zero).

NOUTATI referitoare la completarea formularului:

– În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri, din cadrul categoriilor de venituri, se completeaza un singur formular. Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza în acelasi formular, la Sectiunea IV „Date informative privind impozitul retinut la sursa si câstigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, câte un tabel.
– A fost introdusa o noua sectiune – sectiunea II „DATE RECAPITULATIVE”. Este un tabel care se genereaza cu ajutorul programului de asistenta si reprezinta situatia centralizatoare a datelor declarate, pe tipuri de venit. Dupa completarea integrala a formularului 205, aceasta situatie se listeaza în doua exemplare, iar originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat si stampilat, împreuna cu formatul electronic al declaratiei.
– În sectiunea IV „DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSa SI CÂSTIGURILE/PIERDERILE REALIZATE, PE BENEFICIARI DE VENIT” au fost introduse 3 noi coloane, astfel:

– coloana 3 „Plata anticipata„/„Impozit final” – se completeaza corespunzator regimului de impozitare aplicabil veniturilor platite. Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala; din vânzarea bunurilor în regim de consignatie; în baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial; din activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; si din activitati desfasurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil platitorii de venituri completeaza una dintre cele doua rubrici în functie de optiunea exercitata de contribuabil în contractul respectiv, conform prevederilor art. 52 si 52(1) din Codul fiscal. Rubrica nu se completeaza în cazul câstigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, deoarece impozitul a fost platit la organul fiscal direct de catre contribuabil si declarat prin formularul 225.
coloana 4 “Câstig” si coloana 5 “pierdere” – se completeaza numai pentru câstigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise si pentru veniturile sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare.
– La coloana 6 “Baza de calcul a impozitului” – se înscrie baza de calcul a impozitului, reprezentând totalul venitului impozabil/câstigului realizat de fiecare beneficiar de venit, într-un an fiscal. Nu se completeaza pentru operatiunile privind transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise.
– În formularul 205 se evidentieaza fiecare beneficiar de venit pentru care platitorul de venit a retinut impozit la sursa si/sau a efectuat plata veniturilor.
Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pâna la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, se cuprinde în declaratia aferenta perioadei în care a avut loc aprobarea situatiilor financiare anuale.
– Pentru câstigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise sau venituri din activitati agricole si pentru care nu s-a retinut impozit potrivit legii, la col. 7 „Impozit retinut” se înscrie cifra “0” (zero).

Sursa – DGFP Arges

4 COMENTARII

  1. […] Este vorba despre formularul 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit” cod 14.13.01.13/I, care se depune până la data de 28 FEBRUARIE 2011 pentru anul precedent, pentru următoarele categorii de venituri: Completarea şi depunerea declaraţiei informative – formularul 205 – in anul 2012 – click aici […]

  2. […] – Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, pe beneficiari de venit, formular 205. Se depune de persoanele fizice şi persoanele juridice plătitoare de venituri cu reţinere la sursă, inclusiv cele care în anii anteriori aveau termen de depunere până la 30 iunie. Reglementare: art. 93 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012; Completarea şi depunerea declaraţiei informative – formularul 205 – in anul 2012 – click aici […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!