Modificari la impozitul pe venit incepand cu 01.01.2012 (noutati Cod Fiscal)

1
260

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, drept pentru care, prezentăm în sinteză oficiala principalele modificări aduse de acest act normativ regimului fiscal aplicat impozitului pe venit.

1. Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.

2. Contribuabilii organizaţi ca Persoană Fizică Autorizată (PFA), Întreprindere Individuală (ÎI), Întreprindere Familială (ÎF) beneficiază la calculul impozitului pe venit de o cheltuială deductibilă în procent de 50% din combustibil pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului.

3. S-a introdus obligaţia completării Registrului Jurnal de încasări şi plăţi pentru partea de încasări, de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

4. S-a introdus obligativitatea determinării venitului net anual în sistem real de către contribuabilii impuşi la normă de venit pentru veniturile din activităţi: independente, agricole şi cei care realizează venituri băneşti din agricultură din valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare cărora li se reţine la sursă 2%, care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro. Astfel, contribuabilii au obligaţia să completeze şi să depună formularul 220 „Declaraţie privind venitul estimat” până la data de 31 ianuarie inclusiv. Atenţie! Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României la sfârşitul anului fiscal.

5. Începând cu 1.01.2012, plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care conduc evidenţa contabilă au obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze la bugetul statului, impozit prin reţinere la sursă sub forma plăţilor anticipate pentru următoarele categorii de venituri obţinute din: drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil precum şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe venit microîntreprindere. Calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de 10% la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii. Pentru veniturile obţinute de persoana fizică din asociere, calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia.

PENTRU CEI CARE NU S-AU INSCRIS LA NEWSLETTER – DAR CARE VOR SA FIE LA CURENT CU STIRILE IN DOMENIU – VA PUTETI ABONA LA EL ASTFEL – INTRODUCETI ADRESA DE MAIL IN PARTEA DREAPTA ===>>> SUB CALUPUL DE RECLAME, SI APOI CLICK PE “SUBSCRIBE”.

6. În categoria veniturilor din închirieri se încadrează:

veniturile obţinute din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală în scop turistic, cu capacitate de cazare între 1şi 5 camere inclusiv pentru care impozitul se determină la normă de venit. Contribuabilii au posibilitatea să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real prin depunerea formularului 220 până la 31 ianuarie inclusiv sau în 15 zile pentru cei care se înfiinţează în cursul anului. Pentru formularele 220 depuse în lunile noiembrie şi decembrie nu se stabilesc plăţi anticipate, contribuabilii urmând să depună formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” până la 25 mai a anului următor de realizare a venitului, iar impozitul va fi plătit conform Deciziei de impunere anuală.

veniturile obţinute din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală în scop turistic, cu capacitate de cazare mai mare de 5 camere, pentru care determinarea venitului net se face în sistem real, de la data depăşirii numărului de camere şi până la sfârşitul anului respectiv. În acest caz, contribuabilii înştiinţează unitatea fiscală în termen de 15 zile de la producerea evenimentului prin depunerea formularului 220 şi opţiunea pentru sistemul real.

De reţinut! Impozitul anual datorat este în cotă de 16% şi se virează la bugetul de stat în două tranşe egale: 50% până la 25 iulie inclusiv şi 50% până la 25 noiembrie inclusiv indiferent dacă contribuabilii determină venitul net la normă sau în sistem real.

Formularul 200 se depune pentru contribuabilii care au depus declaraţii estimative în lunile noiembrie şi decembrie.

7. Contribuabilii care desfăşoară venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină la normă sau în sistem real vor efectua plăţile anticipate la următoarele termene: 50% până la 25 septembrie inclusiv şi 50% până la 25 noiembrie inclusiv.

8. Se modifică termenul de plată de la 15 la 25 a ultimei luni din fiecare trimestru pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente (comerciale, profesii libere, prestări de servicii), cedarea folosinţei bunurilor.

9. Contribuabilii care realizează individual sau într-o formă de asociere venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, care determină venitul net în sistem real şi care obţin venituri din valorificarea prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea din patrimoniul afacerii datorează impozit în cotă de 16% reţinut şi virat de plătitorii de venituri, impozit care reprezintă plată anticipată în contul acestora.

10. S-a reglementat obligativitatea înregistrării contractelor de arendă la organul fiscal în raza căruia sunt înregistraţi contribuabilii în termen de 15 zile de la încheierea acestora, deoarece până la data de 30.12.2011 contractele de arendă se înregistrau numai la consiliul local în raza căruia se afla bunul dat în arendă.

Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Impozitul se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final. Impozitul se virează la bugetul statului până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

În situaţia în care contribuabilii care obţin astfel de venituri optează pentru determinarea venitului net în sistem real, sunt obligaţi să menţioneze în scris în contractul/raportul juridic încheiat această opţiune.

Atenţie! Veniturile din arendare realizate în anul 2011 se declară în formularul 200 cu termen de depunere 25 mai 2012, plata impozitului efectuându-se pe baza deciziei de impunere anuală. În contractele de arendă aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii sunt obligaţi să-şi exercite în scris opţiunea privind modalitatea de impunere aleasă, prin încheierea unui act adiţional înainte de efectuarea primei plăţi, act adiţional care să fie înregistrat la organul fiscal în termen de 15 zile de la încheiere.

via – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentAtentie la HG 500/2011 legat de marirea salariilor minime de la 670 lei la 700 lei
Articolul următorDecizie alocare serie si numar pentru facturi, chitante, avize – model pentru 2012

1 COMENTARIU

  1. […] 3. Se defineşte livrarea unei construcţii noi care nu este scutită de TVA ca fiind şi orice construcţie transformată sau parte transformată a unei construcţii, dacă costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piaţă a construcţiei sau a părţii din construcţie, astfel cum aceasta este stabilită printr-un raport de expertiză, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării – art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4). Modificari la impozitul pe venit incepand cu 01.01.2012 (noutati Cod Fiscal) – click aici […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.