Ce reglementari intră în vigoare incepand cu 1 ianuarie 2012 – la capitolul impozit pe venit şi contribuţii sociale

0
250

Incepând cu 1 ianuarie 2012, intră în vigoare modificările stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/31.08.2011 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Iata in continuare principalele modificari la capitolul impozit pe venit şi contribuţii sociale:

Deducerea contribuţiilor sociale obligatorii

Începând cu 1 ianuarie 2012, cota de impozit de 10% reţinută la veniturile realizate din: drepturi de proprietate intelectuală; vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, se aplică la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit Titlului IX indice 2 „Contribuţii sociale obligatorii”.

Începând cu anul 2012, contribuabilii obligaţi la depunerea trimestrială a formularului 112, pot opta pentru depunerea formularului 112 lunar,dacă fac opţiunea până la data de 31 ianuarie inclusiv.

Depunerea trimestrială constă în completarea şi depunerea câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru.

De reţinut! Numărul mediu de salariaţi se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariaţi din declaraţiile 112 depuse pentru fiecare lună din anul anterior iar veniturile totale se stabilesc pe baza informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare ale anului anterior.

Opţiunea de a stabili venitul net anual în sistem real

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.

Începând cu 1 ianuarie 2012, opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei de venit estimat şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv.

PENTRU A FI LA CURENT CU STIRILE IN DOMENIU – VA PUTETI ABONA LA NEWSLETTER-UL NOSTRU – INTRODUCETI ADRESA DE MAIL IN PARTEA DREAPTA ===>>> DEASUPRA DE TEXTUL “UITE CATI SUNT DEJA ABONATI” SI APOI CLICK PE “SUBSCRIBE”.

Opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei de venit estimat cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie, inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Fişe fiscale

De la 1 ianuarie 2012, se vor elimina fişele fiscale pentru drepturile salariale şi asimilate salariilor realizate după această dată.

De asemenea, de la aceeaşi dată, a fost stabilită obligativitatea plătitorilor de venituri din salarii de a elibera, la cererea contribuabilului, un document care să cuprindă informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat şi reţinut. Acest document nu este un formular tipizat.

Foarte important! Pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente anului 2011, există obligaţia completării şi depunerii fişelor fiscale până în ultima zi a lunii februarie a anului 2012, de către angajatori.

Termene de depunere a declaraţiilor

Începând cu 1 ianuarie 2012, s-a reglementat un singur termen de depunere pentru Declaraţia 205. Astfel, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului au obligaţia să completeze şi să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Anterior, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului (dividende, dobânzi, lichidare, premii şi jocuri de noroc, pensii, activităţi agricole, alte venituri) depuneau formularul 205 până la 30 iunie.

Tot de la 1 ianuarie 2012, s-au modificat termenele de declarare a veniturilor realizate din:

– activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, din transferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, prin formularul 200, de la 15 mai la 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;
– străinătate, prin formularul 201, de la de la 15 mai la 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Impunere la normă de venit

De la 1 ianuarie 2012, contribuabilii care desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi, care în anul 2011 au fost impuşi în sistem real conform art. 69 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, vor avea posibilitatea să opteze pentru determinarea venitului la normă de venit, opţiune care se va face prin completarea formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat” până la 31 ianuarie 2012.

Impunerea nerezidenţilor

Începând cu 1 ianuarie 2012, se modifică termenul de depunere al Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu reţinere la sursă/venituri scutite pe beneficiari de venituri nerezidenţi de la 30 iunie la ultima zi a lunii februarie.

sursa info – DGFP Valcea

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.