Prevederi noi cu privire la certificatul pentru TVA necesar la înmatricularea mijloacelor de transport

0
186

Contribuabilii care efectuează achiziţii intracomunitare de mijloace de transport trebuie sa stie că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698/2011, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.193 din 27 septembrie 2011, prin care au fost aprobate noile formulare de ,,Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată (TVA), în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport” şi „Certificat”, pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport pentru care nu se datorează TVA în România precum şi procedura de eliberare a acestora. Iata in continuare procedura de eliberare a acestor documente.

Certificatul privind atestarea plăţii TVA, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi

Având în vedere că potrivit art. 126 alin. (3) din Codul Fiscal (CF) achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, efectuate de orice persoană sunt, din punct de vedere al TVA operaţiuni impozabile în România, TVA se datorează şi se plăteşte în România.

Certificatul privind atestarea plăţii TVA se utilizează pentru atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată de către următoarelor persoane:

– persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din CF, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153 indice 1 din CF care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi, taxabilă în România;
– persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din CF, dar care sunt sau ar trebui să fie înregistrate conform art. 153 indice 1 din CF care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport care nu sunt noi, în sensul art. 125 indice 1 alin. 3 din CF, taxabilă în România.

Acest certificat este necesar pentru înmatricularea mijloacelor de transport în România.

Atenţie! Certificatul privind atestarea plăţii TVA, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi nu se eliberează pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din CF.

De asemenea, certificatul nu se eliberează pentru mijloacele de transport achiziţionate din România sau importate din afara Uniunii Europene.

Solicitanţii care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi trebuie să depună la organul fiscal competent un Decont special de TVA, formular 301, conform art. 156 indice 3 din CF.

Decontul special de TVA se depune la organul fiscal competent înainte de înmatricularea în România a mijlocului de transport nou, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Persoana care efectuează o achiziţie de mijloace de transport noi trebuie să achite TVA în România până la data la care are obligaţia depunerii decontului special de TVA.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială solicitantul îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă acesta este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.

Pentru eliberarea formularului „Certificat privind atestarea plăţii TVA, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, solicitantul trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere care trebuie să cuprindă datele de identificare ale solicitantului, inclusiv codul numeric personal sau codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii. Cererea se depune prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale.

Certificatul se eliberează în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau pe loc dacă solicitantul anexează la cerere cel de doilea exemplar al „Decontului special de TVA”, precum şi documentul doveditor al plăţii TVA, în original şi copie.

Documentele în original se restituie solicitantului, după verificarea conformităţii şi înscrierea vizei „Conform cu exemplarul 2 al decontului special”, respectiv „Conform cu originalul documentului de plată” pe copiile care rămân la organul fiscal.

Atenţie! Toate documentele depuse la organul fiscal competent întocmite într-o limbă străină trebuie să fie însoţite de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi.

Prin mijloace de transport noi, în sensul art. 125 indice 1 alin. (3) din CF se înţelege:

– vehiculele terestre cu motor a cărui capacitate depăşeşte 48 cmc sau a cărui putere depăşeşte 7,2 kw, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu condiţia să nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări care depăşesc 6.000 km;
– navele care depăşesc 7,5 m lungime cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări a căror durata totală depăşeşte 100 de ore, cu excepţia navelor maritime folosite pentru navigaţie în apele internaţionale şi care transportă călători cu plată ori pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, industriale sau de pescuit ori pentru operaţiuni de salvare sau asistenţa în larg ori pentru pescuitul de coasta.
– aeronavele a căror greutate la decolare depăşeşte 1.550 kg cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depăşeşte 40 de ore cu excepţia aeronavelor folosite pe liniile aeriene care operează cu plata, în principal, pe rute internaţionale.

Eliberarea certificatului, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport pentru care nu se datorează TVA în România

Organele fiscale competente vor elibera un certificat din care să rezulte că nu se datorează taxa în România, următoarelor persoane:

– persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din CF, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153 indice 1 din CF, care realizează în România o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi, care nu este impozabilă în România conform art. 126 din CF sau este scutită de taxă conform art. 142 din CF;
– persoanele neimpozabile care, cu ocazia schimbării de reşedinţă, realizează un transfer de mijloace de transport noi din alt stat membru în România, dacă la momentul livrării nu a putut fi aplicată scutirea prevăzută la echivalentul din legislaţia altui stat membru a art. 143 alin. 2 lit. b din CF, având în vedere faptul că respectivul transfer nu determină o achiziţie intracomunitară de bunuri în România;
– persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153 indice 1 din CF care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 125 indice 1 alin.3, din CF.
– persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153, dar care sunt sau ar trebui să fie înregistrate conform art. 153 indice 1 din CF care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 125 indice 1 alin. 3 din CF, achiziţie care nu este taxabilă în România.

Pentru eliberarea formularului „Certificat”, din care rezultă că nu se datorează TVA în România solicitanţii trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere, prin poştă sau direct la compartimentul de specialitate.

Cererea trebuie să fie însoţită de documentul de achiziţie din statul membru a mijlocului de transport, inclusiv documentul din care să rezulte data primei înmatriculări, dovada schimbării reşedinţei în situaţia transferului mijlocului de transport nou dintr-un stat membru în România şi, după caz, orice alte documente din care rezultă că nu se datorează TVA în România pentru respectiva achiziţie.

În urma verificării efectuate de organul fiscal competent, pe baza documentelor depuse de solicitant, se eliberează „Certificatul” în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau, în situaţia în care mijlocul de transport nu îndeplineşte condiţiile de a fi nou iar achiziţia intracomunitară a acestuia este taxabilă în România, organul fiscal notifică solicitantul că operaţiunea efectuată este o operaţiune pentru care datorează TVA în România şi are obligaţia de a depune „Decont special de TVA” şi să facă plata TVA.

În această situaţie organul fiscal competent eliberează ,,Certificatul privind atestarea plăţii TVA, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport”.

via – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentCorectarea declaratiilor fiscale – info cu privire la noile modificari
Articolul următorContribuabilii care colectează deşeuri – modificari importante ce trebuie avute in vedere

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.