Venituri din valorificarea produselor agricole – impozitare 2011

0
165

Contribuabilii, persoane fizice şi arendaşii persoane fizice, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, datorează un impozit de 2% asupra valorii produselor livrate.

Definiţii

Unităţi specializate pentru colectare – unităţile în care se stochează, punându-se la păstrare în bune condiţii produsele agricole, asigurându-se integritatea principalelor calităţi ale acestora, în funcţie de diferitele utilizări tehnologice, şi menţinerea valorii lor igienice şi nutriţionale. Exemple: magazii, depozite şi silozuri.

Unităţi de procesare industrială a produselor vegetale – unităţile tehnologice în care produsele agricole sunt transformate prin procese ce modifică substanţial produsul iniţial în alimente sau furaje. Exemple: unităţi de procesare industrială pentru cereale pentru boabe, leguminoase boabe uscate, rădăcinoase, legume cultivate în câmp, plante industriale, furaje verzi din teren arabil, fructe.

Alte unităţi, pentru utilizare ca atare – unităţile care achiziţionează produse agricole vegetale şi le folosesc ca furaje pentru animale. Exemple: complexele zootehnice etc.


Produse agricole
– produsele agricole vegetale obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole. Exemple: cereale pentru boabe (grâu, secară, orz, ovăz, orez, porumb etc.), leguminoase boabe uscate (mazăre boabe, năut boabe, fasole boabe etc.), rădăcinoase (cartofi, sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră etc.), plante industriale (rapiţă, floarea-soarelui, soia boabe, in pentru ulei – seminţe, tutun etc.), furaje verzi din teren arabil (porumb verde furajer, trifoi, lucernă etc.), legume cultivate în câmp (varză, spanac, salată verde, pepeni, vinete, castraveţi, ardei, dovlecei, morcovi etc.), fructe (piersici, caise, struguri, cireşe, vişine, nuci, gutui, zmeură, mere, pere etc.).

Declarare şi plată impozit

Impozitul se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri (unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială şi alte unităţi), prin aplicarea unei cote de 2% asupra venitului brut şi se declară lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut, la rândul 18 „Impozitul pe veniturile din activităţi agricole” din formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs.

Impozitul calculat şi reţinut este impozit final şi se plăteşte în contul 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, deschis la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială contribuabilii, plătitori de venituri, sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Excepţie de la plata impozitului

Contribuabilii persoane fizice impuşi pe bază de norme de venit sau în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, nu datorează impozitul de 2%, deoarece sunt înregistraţi la unitatea fiscală pentru veniturile din activităţi agricole conform art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care plătesc impozit în cotă de 16% în baza formularului 260 „Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit”.

Documentul contabil care stă la baza calculării impozitului de 2% asupra valorii produselor livrate către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, este borderoul de achiziţie cod 14-4-13/b, prevăzut la pct. 39 din Anexa nr. 2 din la OMEF nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile.

Alte obligaţii declarative

Unităţile specializate pentru colectare, unităţile de procesare industrială şi alte unităţi au obligaţia să depună până la data de 30 iunie a anului următor pentru veniturile realizate în anul curent formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I.


Baza legală:
Ordin al Ministrului Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464/06.07.2009; art. 71, lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

www.finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.