Codul de Procedură Fiscală – sinteza modificari incepand cu 01.09.2011

1
182

Dupa cum am semnalizat la inceputul saptamanii – detalii aici – în data de 2 septembrie a.c., în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626/ 2 septembrie 2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011, prin care au fost aduse modificări şi completări Codului de Procedură Fiscală, prezentate în sinteză mai jos.

Noile prevederi legislative intră în vigoare la 15 zile după publicarea lor în Monitorul Oficial al României, adică începând cu 17 septembrie a.c., iar pentru prevederile care au alte termene de intrare în vigoare, articolul menţioneaza expres data la fiecare caz în parte.

Ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale

Ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale a fost modificată în situaţia în care contribuabilul datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, în sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligaţiilor principale în ordinea vechimii acestora şi apoi a accesoriilor în ordinea vechimii acestora.

Această prevedere intră în vigoare la 1 octombrie 2011.

Certificatul de atestare fiscală va cuprinde şi obligaţiile statului către contribuabili

Prin modificările aduse, s-a reglementat posibilitatea organului fiscal de a înscrie în certificatul de atestare fiscală şi a sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul solicitant al certificatului le are de încasat de la autorităţile contractante – autorităţi publice sau instituţii publice care atribuie contracte de achiziţie publică, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Înscrierea se face în baza unui document eliberat de autoritatea contractantă prin care se certifică faptul că sumele sunt certe, lichide şi exigibile.

Reglementarea ordinii de comunicare a actului administrativ fiscal

Noul act normativ stabileşte ordinea de comunicare a actului administrativ fiscal în sensul că actul administrativ fiscal se comunică cu prioritate prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Numai în cazul în care comunicarea actului administrativ fiscal nu este posibilă prin poştă se utilizează celelalte mijloace, în următoarea ordine:

– prin remiterea acestuia de către persoanele împuternicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/împuternicitului la sediul organului fiscal, dacă se asigură primirea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal;
– prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia.

Comunicarea actului administrativ fiscal se realizează prin publicitate numai în cazul în care comunicarea nu a fost posibilă prin celelalte mijloace.

Îndreptarea erorilor materiale din actului administrativ fiscal

S-au reglementat condiţiile în care organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul unui act administrativ fiscal în sensul că îndreptarea erorilor materiale de tipul greşelilor de redactare, omisiunilor sau a menţiunilor greşite, cu excepţia celor care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, se face prin emiterea unui act de îndreptare a erorii materiale. Astfel, în cazul în care după comunicarea actului administrativ fiscal organul fiscal constată. din oficiu sau la cererea contribuabilului, că există erori materiale în cuprinsul acestuia, va comunica contribuabilului actul de îndreptare a erorii materiale sau decizia prin care se comunică contribuabilului respingerea cererii.

Estimarea bazei de impozitare

Noile reglementări precizează situaţiile concrete în care organul fiscal poate stabili obligaţii fiscale prin estimarea bazei de impozitare, şi anume:

– în situaţia în care contribuabilul nu a depus declaraţii fiscale;
– atunci când organele de inspecţie fiscală constată că evidenţele contabile sau fiscale, declaraţiile fiscale sau documentele şi informaţiile prezentate în cursul inspecţiei fiscale sunt incorecte, incomplete sau nu există ori nu sunt puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală.

Cuantumul obligaţiilor fiscale rezultate din estimarea bazei de impunere sunt stabilite sub rezerva verificării ulterioare, cu excepţia celor stabilite în cadrul inspecţiei fiscale.

Sursa – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

  1. […] Noile prevederi legislative intră în vigoare la 15 zile după publicarea lor în Monitorul Oficial al României, adică începând cu 17 septembrie a.c., iar pentru prevederile care au alte termene de intrare în vigoare, articolul menţioneaza expres data la fiecare caz în parte. PENTRU PRIMA PARTE A MODIFICARILOR – SINTEZA AICI – LINK […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.