Modificări ale Codului de Procedură Fiscală incepand cu 01 septembrie 2011 – continuare

1
189

Dupa cum am semnalizat la inceputul saptamanii – detalii aici – în data de 2 septembrie a.c., în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626/ 2 septembrie 2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011, prin care au fost aduse modificări şi completări Codului de Procedură Fiscală, prezentate în sinteză mai jos.

Noile prevederi legislative intră în vigoare la 15 zile după publicarea lor în Monitorul Oficial al României, adică începând cu 17 septembrie a.c., iar pentru prevederile care au alte termene de intrare în vigoare, articolul menţioneaza expres data la fiecare caz în parte.

PENTRU PRIMA PARTE A MODIFICARILOR – SINTEZA AICI – LINK

Verificarea documentară

Pentru stabilirea corectă a situaţiei fiscale a contribuabililor, s-a introdus posibilitatea organului fiscal de a proceda la o verificare documentară, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal, precum şi pe baza oricăror informaţii şi documente transmise de terţi sau deţinute de organul fiscal, care au relevanţă pentru determinarea situaţiei fiscale. În situaţia în care, urmare verificării documentare, organul fiscal constată diferenţe faţă de obligaţiile fiscale declarate de contribuabil, procedează la notificarea acestuia, la solicitarea de documente suplimentare în vederea clarificării situaţiei fiscale şi ulterior, la stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.

În cazul în care documentele solicitate nu au fost prezentate de contribuabil în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul fiscal procedează la stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, după caz.

Procedura va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare fiscală

Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare fiscală care conţine codul de identificare fiscală s-a redus de la 15 la 10 zile de la data depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală sau a cererii de către contribuabil.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi

Noile reglementări au stabilit înfiinţarea Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se comunică contribuabilului.

Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) îşi îndeplinesc toate obligaţiile de plată;
c) organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Condiţia privind îndeplinirea tuturor obligaţiilor declarative prevăzute de lege se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele fiscale.

Ori de câte ori se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe siteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Organul fiscal va înscrie contribuabilii declaraţi inactivi/ reactivaţi după comunicarea deciziei de inactivitate/ reactivare, în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării.

Decizia de declarare a contribuabililor inactivi/ reactivaţi produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale pe portalul e-România

Data depunerii declaraţiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România a fost modificată în sensul că această dată este data înregistrării acestora pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul informatic, cu condiţia validării conţinutului declaraţiilor (anterior data depunerii era data validării acestora, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmarea validării declaraţiei).

De reţinut! Reglementarea se referă la D 112 şi la toate declaraţiile depuse online de contribuabili mari şi mijlocii care utilizează portalul e-România.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere în procedura insolvenţei

Începând cu 17 septembrie a.c., data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011, în cazul contribuabililor cărora li s-a deschis procedura insolvenţei, pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit legii care reglementează această procedură (până la această dată nu s-au datorat şi nu s-au calculat dobânzi şi penalităţi de întârziere).

Înlocuirea bunului sechestrat

Printre noutăţi se numără şi reglementarea posibilităţii debitorului executat silit de a înlocui sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui bun mobil sau imobil dacă bunul oferit în vederea sechestrării este liber de orice sarcini.

Modificări ale regimului sancţionatoriu

Pentru nedepunerea sau depunerea de declaraţii recapitulative incorecte sau incomplete în sensul aplicării unei amenzi fixe, s-au stabilit amenzile astfel:

– de la 1.000 la 5.000 lei în cazul nedepunerii declaraţiei recapitulative la termenele legale;
– de la 500 la 1.500 lei în cazul depunerii declaraţiei recapitulative cu date incorecte ori incomplete.

Anterior, sancţiunea era 2% din suma totală a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau din diferenţele nedeclarate rezultate ca urmare a declaraţiilor incorecte ori incomplete.

Nu vor fi sancţionate contravenţional persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă fapta nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării.

via – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

  1. […] – asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care în anul anterior au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati inclusiv; – persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de pâna la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati inclusiv; – persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati inclusiv; – persoanele fizice autorizate si întreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca. SINTEZA MODIFICARI COD PROCEDURA FISCALA – CLICK AICI […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.