Contribuţii sociale datorate de administratorii societăţilor comerciale

0
172

Ce contribuţii sociale obligatorii datorează o societate comercială pentru sumele platite administratorului cu care au încheiat contracte potrivit legii?

Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor intră în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii.

Prin excepţie, pentru veniturile reprezentând indemnizatiile administratorilor societăţilor comerciale nu se datorează:
– contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj . Administratorii care au încheiat contracte potrivit legii, se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au cel puţin vârsta de 18 ani şi sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
– contribuţia individuală de asigurări sociale şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat. În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care au calitatea de administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management. Aceste persoane sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare.

Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele care beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V din legea privind sistemul unitar de pensii publice.

– contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat

În cazul în care indemnizaţia este primită de o persoană care are atât calitatea de administrator al societăţii cât şi calitatea de salariat în baza unui contract de muncă în cadrul societăţii, pentru veniturile realizate din desfăşurarea unor activităţi în baza unui contract individual de muncă se datorează contribuţiile sociale obligatorii definite potrivit art.2 alin.(2) din Codul fiscal.

Baza legala:
– Legea nr 571 / 2003 articolul art.55 alin.(2) lit.j); art. 296^4 alin. (1) lit.j); art. 296^16 alin.(3) lit.b), alin.(4) lit.b) şi alin.(5) lit.c);
– Legea nr 76 / 2002 articolul art.20 lit.b) şi art.22
– Legea nr 263 / 2010 articolul art.6 alin.(1) pct.IV lit.a)

Sursa – via

Articolul precedentObligatiile angajatorilor in situatia temepraturilor ridicate
Articolul următorGrupul de contabilitate „contacafe_club” are acum peste 4.200 de membri

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.