Raportarea contabilă semestrială pentru entităţile care intră în sfera de reglementare contabilă a BNR

0
143

Ordinul Băncii Naţionale a României (BNR) nr. 7/2011 a adus modificări şi completări Ordinului BNR nr. 8/2010 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, pe care le puteti lectura în continuare.

Sistemul de raportare contabilă semestrială se aplică entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a BNR, respectiv: băncilor, persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, organizaţiilor cooperatiste de credit, instituţiilor emitente de monedă electronică, băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, înscrise în Registrul instituţiilor de credit potrivit prevederilor art. 417 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.

Sistemul de raportare contabilă semestrială se aplică şi instituţiilor financiare nebancare, instituţiilor de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la acordarea de servicii de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică sau la Fond a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată.

Formularistică şi completare

Raportări contabile semestriale aplicabile entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a BNR cuprind următoarele formulare:

– Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cod 10;
– Contul de profit şi pierdere, cod 20;
– Date informative, cod 30.

Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la Direcţia supraveghere din cadrul BNR, instituţiile de credit primesc de la această direcţie, prin reţeaua de comunicaţii interbancare sau pe dischete HD/1,44 Mb, fişierele cuprinzând modelele formularelor ce trebuie completate, care constituie baza pentru editarea în formă scrisă, prin listare, a formularelor respective, modificarea în orice fel a structurii fişierelor fiind interzisă.

PENTRU A FI LA CURENT CU STIRILE IN DOMENIU – VA PUTETI ABONA LA NEWSLETTER-UL NOSTRU – INTRODUCETI ADRESA DE MAIL IN PARTEA DREAPTA ===>>> DEASUPRA DE TEXTUL “UITE CATI SUNT DEJA ABONATI” SI APOI CLICK PE “SUBSCRIBE”.

Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la unităţile teritoriale ale finanţelor publice, formatul electronic, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publcie (MFP) pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de BNR.

Programul de asistenţă este pus de MFP la dispoziţia acestor entităţi, gratuit, de unităţile teritoriale ale finanţelor publice, poate fi descărcat de pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro/ Asistenţă contribuabili/ Programe utile/ Situaţii financiare.

Atenţie! Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” a datelor de identificare conduce la imposibilitatea identificării instituţiei de credit şi, în consecinţă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, instituţia de credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, respectiv directorul economic, contabilul-şef sau alt persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii sau persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.

Alte precizări

Instituţiile de credit care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 30 iunie a anului de raportare, precum şi instituţiile de credit care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile semestriale, ci depun o declaraţie pe propria răspundere la Direcţia supraveghere din cadrul BNR şi la unităţile teritoriale ale finanţelor publice, care va cuprinde toate datele de identificare ale instituţiei de credit:

– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
– adresa şi numărul de telefon;
– numărul de înregistrare la registrul comerţului;
– codul unic de înregistrare;
– capitalul social.

Depunere

Raportările contabile semestriale se depun la Direcţia supraveghere din cadrul BNR şi la unităţile teritoriale ale finanţelor publice împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.

La unităţile teritoriale ale finanţelor publice, raportările contabile semestriale pot fi depuse direct la registratura unităţilor respective sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

Termen de depunere

Pentru anul 2011, termenul de depunere a Raportării contabile semestriale şi a declaraţiei pe propria răspundere pentru entităţile care intră în sfera de reglementare contabilă a BNR este miercuri, 31 august 2011.

Baza legală – ordinele Băncii Naţionale a României nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620/25.08.2008 şi nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 872008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585/18.08.2011.

Info via – www.finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.