Info cu privire la documentele fiscale necesare la inmatricularea autovehiculelor

0
156

Contribuabilii care efectuează achiziţii intracomunitare de mijloace de transport, va reamintim ca, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.128/2009 – text integral – a fost aprobată procedura de eliberare a „Certificatului privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” şi a „Certificatului, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România”.

Certificatul privind atestarea plăţii TVA în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi

Având în vedere că, potrivit art. 126 alin. (3) din Codul Fiscal (CF), achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, efectuate de orice persoană sunt, din punct de vedere al TVA, operaţiuni impozabile în România, taxa pe valoarea adăugată (TVA) se datorează şi se plăteşte în România.

Certificatul privind atestarea plăţii TVA se utilizează pentru atestarea plăţii TVA de către persoanele care au efectuat achiziţii de mijloace de transport noi din statele membre ale Uniunii Europene (achiziţii intracomunitare), în vederea înmatriculării acestora în România.

Certificatul se eliberează de organele fiscale competente persoanelor care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din CF.

Atenţie! Certificatul privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi nu se eliberează pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din CF.

De asemenea, certificatul nu se eliberează pentru mijloacele de transport achiziţionate din România sau importate din afara Uniunii Europene.

Solicitanţii care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi trebuie să depună la organul fiscal competent un decont special de TVA, formular 301, conform art. 156 indice 3 din CF.

PENTRU A FI LA CURENT CU STIRILE IN DOMENIU – VA PUTETI ABONA LA NEWSLETTER-UL NOSTRU – INTRODUCETI ADRESA DE MAIL IN PARTEA DREAPTA ===>>> SUB CALUPUL DE RECLAME SI APOI CLICK PE “SUBSCRIBE”.

Decontul special de TVA se depune la organul fiscal competent înainte de înmatricularea în România a mijlocului de transport nou, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Persoana care efectuează o achiziţie de mijloace de transport noi trebuie să achite TVA în România până la data la care are obligaţia depunerii decontului special de TVA.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială solicitantul îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă acesta este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.

Pentru eliberarea formularului „Certificat privind atestarea plăţii TVA, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” solicitantul trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere care trebuie să cuprindă datele de identificare ale solicitantului, inclusiv codul numeric personal sau codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii. Cererea se depune prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale.

Certificatul se eliberează în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau pe loc dacă solicitantul anexează la cerere cel de doilea exemplar al „Decontului special de TVA”, precum şi documentul doveditor al plăţii TVA, în original şi copie.

Documentele în original se restituie solicitantului, după verificarea conformităţii şi înscrierea vizei „conform cu exemplarul 2 al decontului special”, respectiv „conform cu originalul documentului de plată” pe copiile care rămân la organul fiscal.

Important! Persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport ce au fost livrate cu mai mult de 6 luni înainte de data primei înmatriculări şi care prezintă organului fiscal competent o dovadă din care să rezulte că la data livrării mijlocului de transport efectuase deplasări care depăşesc 6.000 km, nu datorează TVA în România şi nu are obligaţia depunerii „Decontului special de TVA”. Toate documentele depuse la organul fiscal competent întocmite într-o limbă străină trebuie să fie însoţite de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi.

Prin mijloace de transport noi, în sensul art. 125 indice 1 alin. (3) din CF, se înţelege:

– vehiculele terestre cu motor a căror capacitate depăşeşte 48 cmc sau a căror putere depăşeşte 7,2 kw, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni înainte de data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări care depăşesc 6.000 km;

– navele care depăşesc 7,5 m lungime cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni înainte de data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări a căror durată totală depăşeşte 100 de ore, cu excepţia navelor maritime folosite pentru navigaţie în apele internaţionale şi care transportă călători cu plată ori pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, industriale sau de pescuit ori pentru operaţiuni de salvare sau asistenţă în larg ori pentru pescuitul de coastă

– aeronavele a căror greutate la decolare depăşeşte 1.550 kg cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni înainte de data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depăşeşte 40 de ore cu excepţia aeronavelor folosite pe liniile aeriene care operează cu plată, în principal, pe rute internaţionale.

Eliberarea certificatului în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport pentru care nu se datorează TVA în România

Pentru persoanele care efectuează achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, în vederea înmatriculării, organele fiscale competente vor elibera un certificat din care să rezulte că nu se datorează taxa în România.

Pentru eliberarea formularului „Certificat”, din care rezultă că nu se datorează TVA în România pentru achiziţiile de mijloace de transport care nu sunt noi, solicitanţii trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere, prin poştă sau direct la compartimentul de specialitate.

Cererea trebuie să fie însoţită de documentul de achiziţie din statul membru al mijlocului de transport, inclusiv documentul din care să rezulte data primei înmatriculări, şi, după caz, de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte numărul de kilometri efectuaţi de mijlocul de transport până la data la care i-a fost livrat. Atenţie! Dispoziţiile Codului Penal privind falsul în declaraţii sunt aplicabile în mod corespunzător.

via – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentModel de CIM valabil 2011 – postat pe site oficial ITM
Articolul următorFisa evaluare salariati – model orientativ

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.