Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici (proiect)

2
204

Proiectul de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici – a fost publicat în data de 07.06.2011 pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice.

Potrivit proiectului – Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici se aplică de persoanele care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare – text integral – şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.

Proiectul stipuleaza si faptul ca echivalentul în lei al sumei prevăzute mai sus (35.000 euro) se determină prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent – detalii curs aici.

PENTRU ANEXA LA PROIECT – CLICK AICI – IAR PENTRU REFERATUL DE APROBARE – CLICK AICI

Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului proiectului de ordin se vor aplica şi subunităţilor înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

Potrivit proiectului – pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2011, încadrarea în criteriul prevăzut, adica CA>35.000 euro, se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent – detalii curs aici.

Tot in proiect se mentioneaza faptul ca entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifică încadrarea în criteriul prevăzut, adica CA>35.000 euro, pe baza indicatorilor determinaţi conform ultimelor situaţii financiare anuale întocmite potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele ultimului exerciţiu financiar, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar respectiv (detalii curs mai sus).

Proiectul specifica si faptul ca – Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi brokerii de asigurare/reasigurare, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2011 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

La data intrării în vigoare a ordinului propus se va abroga Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 01 iulie 2010.

VIA – mfinante.ro

2 COMENTARII

  1. Firmele care s-au infiintat catre sfarsitul anului trecut (noiembrie-decembrie) si nu au inregistrat 35000 euro CA depun?
    Ce se intampla cu firmele care s-au infintat anul acesta?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.