Proiectul de Ordin pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate a fost publicat

3
182

Ca urmare a modificării şi completării Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente – persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Potrivit sistemului simplificat de contabilitate, persoanele care se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 5 alin. (1 – indice 1) din lege întocmesc situaţii financiare anuale compuse din bilanţ simplificat şi cont de profit şi pierdere simplificat.

Criteriile de mărime referitoare la cifra de afaceri netă şi totalul activelor trebuie îndeplinite cumulativ.

Persoanele care îndeplinesc cele două criterii mărime, dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Sub aspectul organizării şi conducerii contabilităţii, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011, în cazul persoanelor care optează pentru sistemul simplificat de contabilitate, contabilitatea poate fi organizată şi condusă astfel:

– în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie; sau
– pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; sau
– pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare.

Ulterior constatării depăşirii limitelor oricăruia dintre cele două criterii de mărime, persoanele care au utilizat opţiunea referitoare la sistemul simplificat de contabilitate şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare au obligaţia ca până la sfârşitul exerciţiului financiar următor celui pentru care s-a constatat depăşirea criteriilor, să ia măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, astfel încât situaţiile financiare anuale să fie întocmite cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, pe care ANAF l-a postat ieri pe site si pe care il puteti lectura in continuare.

PENTRU ANEXA LA PROIECTUL DE ORDIN – 132 PAGINI – CLICK AICI

Extrasul de mai sus este din referatul de aprobare.

3 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.