Completarea si depunerea formularului 221 – pentru cei cu activitati agricole

0
124

Orice persoană fizică care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs.

Veniturile din activităţi agricole sunt venituri din următoarele activităţi:
a) cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

Este vorba despre formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole – impunere pe norme de venit”.

În cazul unei activităţi pe care contribuabilul începe să o desfăşoare după data de 25 mai 2011, declaraţia se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe să desfăşoare activitatea. În cazul realizării de venit din mai multe surse, se depune o singură declaraţie în care se menţionează fiecare sursă de realizare a venitului. Sursa de venit este reprezentată de localitatea în raza căreia se află situat terenul sau terenurile, după caz.

Declaraţia se depune la:
– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului.

Temei legal:
– art. 71 şi 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
– OMEF nr. 2371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

via – http://www.finantearges.ro/

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.