Statutul persoanelor fizice – dupa noile modificari la Legea Contabilitatii

1
180

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 – text integral – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285/22.04.2011, au fost aduse modificări şi completări Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, in ceea ce priveste statutul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venitur, pe care le puteti lectura in continuare.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au obligaţia să conducă contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilităţii în partidă simplă. Aceste persoane întocmesc Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi Registrul inventar.

În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine acestora. În situaţia în care contabilitatea este condusă în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie cu studii economice superioare, pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului Civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale.

Sistemul simplificat de contabilitate

Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. Încadrarea entităţilor în această categorie se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României (BNR), valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.

Prin sistem simplificat de contabilitate se înţelege un set de reguli privind evaluarea, înregistrarea elementelor patrimoniale utilizând un plan de conturi simplificat şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate.

SINTEZA COMPARATIVA MODIFICARI LA LEGEA CONTABILITATII – CLICK AICI

Entităţile din această categorie pot organiza şi conduce contabilitatea proprie fie în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie cu studii economice superioare, pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, fie pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului Civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea acesteia revenind acestor persoane fizice.

Alte precizări

Entităţile care conduc contabilitatea în partidă dublă au obligaţia să întocmească balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit.

Entităţile care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani. De asemenea, au obligaţia să asigure accesul autorităţilor fiscale la datele păstrate pe suporturi tehnice.

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forţă majoră, în termen de 90 de zile de la constatarea încetării acesteia.

via – http://www.finantevalcea.ro/

PENTRU A FI LA CURENT CU STIRILE IN DOMENIU – VA PUTETI ABONA LA NEWSLETTER-UL NOSTRU – INTRODUCETI ADRESA DE MAIL IN PARTEA DREAPTA ===>>> SUB CALUPUL DE RECLAME SI APOI CLICK PE “SUBSCRIBE”.

1 COMENTARIU

  1. […] Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale şi anuale în conformitate cu normele emise de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Acestea se semnează de ordonatorul de credite şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. În situaţia în care instituţiile publice nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, situaţiile financiare trimestriale şi anuale se semnează de ordonatorul de credite şi de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR. Statutul persoanelor fizice – dupa noile modificari la Legea Contabilitatii – click aici […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.