Impozitul pe venit in anul 2011 – principalele modificari incepand cu 01.01.2011

0
158

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 – text integal – pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificări şi completări Titlului III „Impozit pe venit”, pe care le puteti lectura, sintetic, mai jos in articol.

Astfel, incepand cu 01.01.2011:

– Contravaloarea cupoanelor ce reprezintă bonuri de valoare care se acordă cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispoziţiilor legale în vigoare, sunt venituri impozabile.

DE INTERES – Impozitul pe profit din 2011 – principalele modificari incepand cu acest an – click aici

Nu sunt cheltuieli deductibile, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

– vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
– vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
– vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi.

Vor fi impuşi la normă de venit numai contribuabilii care realizează venituri comerciale (fapte de comerţ, prestări de servicii, practicarea unei meserii), fiind excluse activităţile care generează venituri din profesii libere şi din drepturi de proprietate intelectuală iar determinarea venitul net anual se face pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii.

Pot fi impuşi la normă de venit şi contribuabilii care desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.

DE INTERES – Taxa pe valoarea adaugata in 2011 – principalele modificari incepand cu acest an – click aici

– În situaţia în care un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri comerciale, venitul net din aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.

Sunt considerate venituri din activităţi independente veniturile realizate de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Veniturile realizate de persoanele fizice se impozitează cu cota de 3%, impozit care se calculează, reţine, declară şi se plăteşte la bugetul de stat de către persoana juridică până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente prevăzute la art. 52 (drepturi de proprietate intelectuală; vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil; activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară), pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, în cotă de 16%. Opţiunea se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestuia.

Se vor impozita veniturile a căror sursă nu a fost identificată, respectiv orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de Procedură Fiscală, cu cota de 16%.

Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se va determina ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori. Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, stabilită prin Declaraţia privind venitul realizat, se recuperează din câştigurile nete anuale obţinute în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor in 2011 – principalele modificari incepand cu acest an – click aici

Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:

– reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi;
– dreptul la report este personal şi netransmisibil;pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei de 7 ani, reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.
Pierderile nete anuale din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise provenind din străinătate se reportează şi se compensează cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau venituri din activităţi agricole şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent o declaraţie însoţită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării plăţilor anticipate.

Declaraţia de impunere se înlocuieşte cu Declaraţia privind venitul realizat al cărei termen de depunere este 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului faţă de 25 mai. Acest formular se depune de către contribuabilii care realizează individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, determinate în sistem real, precum şi de către contribuabilii care obţin venituri din transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, venituri din vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

– Nu depun declaraţia privind venitul realizat contribuabilii care realizează:

– venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate;
– venituri din activităţi independente prevăzute la art. 52, a căror impunere este finală:din drepturi de proprietate intelectuală; vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;activităţii desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente pentru care plăţile anticipate de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, impunerea este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate;
– venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor;
– venituri din investiţii, premii şi jocuri de noroc a căror impunere este finală;
– venituri din pensii;
– venituri din activităţi agricole, a căror impunere este finală;
– venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;
– venituri din alte surse.

Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal pe baza „Declaraţiei privind venitul realizat”, şi nu de contribuabili. Organul fiscal emite decizia de impunere, iar diferenţele de impozit rămase de achitat se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

sursa info – www.finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.