Completarea si depunerea formularului 307 (TVA la transfer active)

0
169

Persoanele impozabile, beneficiare ale transferului de active, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CF şi nu se vor înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, au obligaţia depunerii formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată” – până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care are loc transferul de active.

Formularul se depune în două exemplare, la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială persoana impozabilă beneficiară a transferului de active îşi are domiciliul fiscal sau în a cărei evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, la registratură, direct, prin împuternicit sau la poştă prin scrisoare recomandată.

În formular se declară TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după caz.

Atenţie – Persoanele impozabile beneficiare ale transferului de active, neînregistrate în scopuri de TVA, pot fi: persoane juridice, asociaţii sau alte entităţi fără personalitate juridică, contribuabili persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, persoane fizice.

În cazul în care există mai mulţi cedenţi, formularul se completează cu TVA-ul de plată rezultat în urma ajustării transferului de active de la toţi cedenţii.

Baza legala:

– art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (8)-(9) din normele metodologice date în aplicarea acestui articol,
– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.691/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume.

via – http://www.finantevalcea.ro/

Articolul precedentProiectul propus de Guvern pentru modificarea Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii) este acum la dezbatere publica
Articolul următorModel decizie pentru marirea salariului minim – de depus la ITM incepand cu 01.01.2011

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.