Inregistrarea fiscala a persoanelor fizice care au calitatea de comerciant

2
187

Orice contribuabil care, potrivit legii fiscale, intră în raport juridic fiscal, trebuie să se înregistreze la organul fiscal competent, în vederea luării în evidenţă şi obţinerii codului de identificare fiscală.

Procedura de înregistrare diferă în funcţie de natura activităţii persoanei fizice. Identificarea contribuabililor se face pe baza codului de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv a codului de înregistrare fiscală, în cazul profesiilor libere, sau codului unic de înregistrare, în cazul comercianţilor.

Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care au calitatea de comerciant

În acest caz, înregistrarea fiscală se face potrivit procedurii speciale în materie, conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/20082 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Persoanele fizice au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice, ca persoane fizice autorizate, respectiv întreprinzători persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale.

Solicitarea înregistrării se face prin depunerea cererii de înregistrare la registrul comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional. În termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, oficiul registrului comerţului emite certificatul de înregistrare, care conţine codul unic de înregistrare şi care atestă înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către organul fiscal competent.

Inregistrarea fiscala a persoanelor fizice care exercita profesii libere – click aici

Modificările ulterioare, care fac obiectul înregistrărilor de menţiuni, cum ar fi schimbarea sediului profesional sau a obiectului principal de activitate se declară la registrul comerţului în care este înregistrată persoana fizică, prin depunerea unei cereri tip pentru efectuarea modificărilor.

Pentru modificări ale datelor declarate iniţial, care nu sunt înscrise în certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului (exemplu: modificarea vectorului fiscal), contribuabilul depune la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat o declaraţie de menţiuni. Astfel, se completează corespunzător capitolul E din formularul 070 ”Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”, aprobat de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare. Termenul legal este de 30 de zile de la data producerii modificărilor.

Datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerţului şi cele conţinute în cererea de înregistrare fiscală se transmit, pe cale electronică, Ministerului Finanţelor Publice.

De menţionat că persoanele fizice care solicită înregistrarea în scopuri de TVA de la înfiinţare au obligaţia ca după înregistrarea în registrul comerţului să solicite eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul.

În acest sens, persoanele fizice trebuie să depună o cerere de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA şi o copie de pe certificatul de înregistrare care conţine codul unic de înregistrare, eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal. Data înregistrării în scopuri de TVA este data eliberării certificatului de înregistrare de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.

Sursa – http://discutii.mfinante.ro/

Baza legala:

– Legea nr. 359/08.09.2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice (M.O. nr. 839/13.09.2004), cu modificările şi completările ulterioare
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/16.04.2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (M.O. nr. 328/25.04.2008), cu modificările ulterioare
– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/19.02.2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor (M.O. nr. 175/13.03.2007), cu modificările şi completările ulterioare

Articolul precedentCarnetul de munca (sau cartea de munca) – info util
Articolul următorGrupul de contabilitate „contacafe_club” a ajuns la 3.200 de membri

2 COMENTARII

  1. […] Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura, avizul de însoţire a mărfii, borderou de achiziţie, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege. Inregistrarea fiscala a persoanelor fizice care au calitatea de comerciant – click aici […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.