Carnetul de munca (sau cartea de munca) – info util

1
1317

Carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeste vechimea in munca, vechimea neintrerupta in munca, vechimea neintrerupta in aceeasi unitate, vechimea in functie, meserie sau specialitate, timpul lucrat in locuri de munca cu conditii deosebite, retributia tarifara de incadrare si alte drepturi ce se includ in aceasta, fiind consemnat prin decretul 92/ 1976.

In carnetul de munca se inscriu datele cu privire la situatiile aratate mai sus, precum si cele privind starea civila, pregatirea scolara si pregatirea profesionala a titularului, recompensele si orice alte situatii care, potrivit dispozitiilor legale, se mentioneaza in carnetul de munca.

IMPORTANT:

– Carnetul de munca se intocmeste pentru personalul incadrat pe baza de contract individual de munca.
– Pentru fiecare persoana se va intocmi un singur carnet de munca.
– Carnetul de munca se intocmeste in termen de cel mult 30 de zile de la incadrarea in munca
– Carnetul de munca este un act personal al titularului si nu poate fi cedat sau instrainat. Carnetul se pastreaza de unitate atit timp cit titularul este incadrat in munca, acesta avind dreptul sa verifice exactitatea tuturor datelor inscrise in carnet.
– Carnetul de munca poate fi retinut numai de organul de urmarire penala, pentru cercetari in legatura cu datele pe care le cuprinde. Organul de urmarire penala este obligat sa elibereze, unitatii sau titularului, dovada de retinere a carnetului de munca.
– Modificarile intervenite in executarea contractului de munca, dupa intocmirea carnetului de munca, se inscriu in acesta in termen de 15 zile de la data producerii lor

ATENTIE ANGAJATORILOR – CARTILE DE MUNCA TREBUIE PREDATE LA ITM PANA LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2010.

– Personalul insarcinat cu intocmirea si completarea carnetului de munca este obligat sa efectueze inscrierile la termenele prevazute in alineatele precedente, sa le certifice prin semnatura si prin aplicarea parafei cu numele si functia detinuta, la locul prevazut in formularul carnetului de munca si sa pastreze carnetele in bune conditii
– In cazul cind exista indoieli asupra unor date inscrise in carnetul de munca sau in actele prezentate de titular, unitatea va cere prezentarea actelor originale in baza carora au fost facute inscrierile sau dupa caz, informatiile de la unitatile care au inscris datele in carnetul de munca ori au emis actele respective
– Impotriva masurii luate potrivit alin. (1), precum si in cazul neeliberarii carnetului la incetarea activitatii, titularul carnetului de munca se poate adresa cu plingere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea care a luat masura respectiva, in termen de 30 de zile de la data comunicarii
– Hotaririle pronuntate de judecatorii in solutionarea plingerilor sint definitive
– In caz de furt, pierdere sau distrugere a carnetului de munca, se va elibera celui in cauza un carnet de munca duplicat, de catre ultima unitate la care acesta a lucrat sau lucreaza. Daca ultima unitate a fost supusa reorganizarii, duplicatul se va elibera de catre unitatea care detine scriptele unitatii reorganizate
– Actele pe baza carora se fac inscrieri in carnet, privind activitatea desfasurata, vor cuprinde: denumirea unitatii si perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca, precum si precizarea modului de incadrare – pe durata nedeterminata sau determinata, prin transfer in interesul serviciului sau la cerere -, in toate cazurile cu mentionarea temeiurilor legale pe baza carora a avut loc incadrarea, modificarea sau incetarea contractului de munca; de asemenea, in acte se vor mentiona si functia, meseria sau specialitatea exercitata, retributia tarifara de incadrare, precum si alte drepturi ce se includ in aceasta si, dupa caz, locurile de munca cu conditii deosebite care dau dreptul la incadrarea in grupele 1 si 2 de munca la pensie

Pastrarea si completarea carnetelor de munca la sediul angajatorului (detalii procedura, modele acte) – click aici

– Actele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii
– Pregatirea scolara si cea profesionala se dovedeste si se inscrie in carnetul de munca cu actele originale de studii si calificare.
– In vederea pastrarii carnetelor de munca in bune conditii, conducerea unitatii este obligata sa ia masuri pentru organizarea in mod special a locului unde se pastreaza aceste carnete; locul trebuie sa indeplineasca conditiile necesare pentru pastrarea lor indelungata si corespunzatoare

Carnetul de munca are regim special, purtand serie si numar si se elibereaza numai de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei prin intermediul Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala.

Metodologia de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetelor de munca este prevazuta in Ordinul 136/1976.

Conform art. 3 din legea 130/1999, republicata la solicitarea unor angajatori care au posibiltatea de a pastra si completa carenetele de munca ale salariatilor Inspectoratele Teritoriale de Munca pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acestia sau de catre societati comerciale specializate acreditate in conditiile legii.
De asemenea angajatorii au obligatia sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la Inspectoratul Teritorial de Munca la incetarea contractelor individuale de munca ale acestora, in vederea certificarii inscrierilor efectuate.
Pentru prestarea serviciilor, respectiv pastrarea si completarea carnetelor de munca ale salariatilor societatilor cu capital integral privat la Inspectoratele Teritoriale de Munca, se percepe un comision de 0.75% din fondul lunar de salarii, iar pentru angajatorii care au obtinut aprobare de pastrare si completare a carnetelor de munca la sediul societatii, un comision de 0.25% din fondul lunar de salarii pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre acestia.

Sursa – http://www.itmtimis.ro/

Articolul precedentGhid pentru restructurarea extrajudiciara a obligatiilor societatilor comerciale
Articolul următorInregistrarea fiscala a persoanelor fizice care au calitatea de comerciant

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.