Cum completam declaratia impusa de OUG 58/2010 catre Casa de Pensii (indrumar oficial)

1
349

Ne referim aici la declaratia ce trebuie depusa de cei care realizeaza venituri profesionale, al carei model il puteti gasi aici – link, si care trebuie depusa in fiecare luna (pana la data de 25 ale lunii, pentru luna anterioara) daca se realizeaza venituri in acest sens.

Randul – “Nr._____ din ziua______luna_______anul_______” – se completează de casa teritorială de pensii

1. Rubrica „Numele şi prenumele” – se completează cu numele şi prenumele persoanei care depune declaraţia

2. Rubrica „Cod numeric personal” – se completează cu CNP-ul din actul de identitate

3. Rubrica „Adresa de domiciliu sau de reşedinţă” – se completează cu adresa de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei care depune declaraţia

4. Rubrica “Actul de identitate”
– se completează cu seria şi numărul cărţii de identitate sau a buletinului de identitate

UPDATE – MODEL DECLARATIE IN WORD CF. OUG 58 SI OUG 82 – LINK

5. Rubrica „Începând cu data de” – se completează cu data de 1 iulie 2010, dacă veniturile nete au fost realizate în luna iulie 2010. În cazul în care venitul net se realizează în altă lună, rubrica se va completa cu data de 1 a acelei luni.

6. Rubrica “Realizez venituri de natură profesională astfel”:

– lunar – se bifează în situaţia în care venitul net este realizat lunar
– trimestrial – se bifează în situaţia în care venitul net este realizat trimestrial
– semestrial – se bifează în situaţia în care venitul net este realizat semestrial
– ocazional – se bifează în situaţia în care venitul net este realizat întâmplător într-un an calendaristic sau când se realizează altfel decât repetitiv (lunar, trimestrial sau semestrial), mai des de o singură dată pe an, dar din activităţi diferite.

În calitate de _______ se va/vor completa calitatea/calităţile în care se realizează venitul net.

7. Rubrica „Total venit net realizat”
– se va completa cuantumul total net al veniturilor de natură profesională realizate, din toate sursele de venit, după caz (nu se includ veniturile salariale sau asimilate acestora).
• Venitul net se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente realizării respectivului venit, în cazul contabilităţii în partidă simplă.
• În cazul normei de venit, se va completa cu venitul determinat pe bază de norme anuale de venit, conform prevederilor Codului Fiscal.
– În cazul în care s-a bifat rubrica “lunar” din declaraţia de asigurare şi asiguratul îşi determină venitul pe bază de norme anuale de venit, pentru completarea rubricii “Total venit net realizat” se va împărţi venitul determinat pe baza normei anuale de venit la 12 luni, rezultatul obţinut fiind înscris în această rubrică.
– Dacă venitul net este realizat ocazional, în rubrica “Total venit realizat” se va înscrie norma anuală de venit.

8. Rubrica “Baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor sociale de stat” – este aceeaşi sumă inscrisă la rubrica 7 dacă această sumă este mai mică sau egală cu suma a 5 salarii medii brute pe economie.
Pentru anul 2010, salariul mediu brut pe economie este de 1836 lei iar 5 salarii medii brute reprezintă suma de 9.180 lei.

9. Rubrica ”Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale ” – Cota de contributie este de 10,5%.

10. Rubrica “Cuantumul contribuţiei individuale de asigurări sociale”– se determină prin aplicarea cotei individuale de asigurări sociale prevăzute la punctul 9 asupra bazei de calcul prevăzute la punctul 8.

11. Rubrica „Termenul de plată pentru contribuţia individuală de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară celei în care realizează venituri de natură profesională”.

12. Rubrica “Contribuţia individuală de asigurări sociale se plăteşte în contul nr.” – se va completa cu contul deschis la trezorerie pe seama casei teritoriale de pensii sau a Casei de pensii a municipiului Bucureşti, în funcţie de sectorul în care domiciliază asiguratul.

Declaraţia de asigurare se va depune la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau reşedinţă a persoanei, iar pentru Bucureşti la Casa de pensii a municipiului Bucureşti la sediul din Calea Vitan nr. 6, indiferent de sectorul în raza căruia domiciliază persoana.

Declaraţia se depune o singură dată şi este valabilă atâta timp cât venitul net realizat rămâne nemodificat. În lunile în care nu realizează venituri de natură profesională, persoanele au obligaţia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii la care şi-au depus declaraţia de asigurare. Dacă, de exemplu, în luna iulie 2010 persoana nu a realizat venituri nete, nu va depune nici declaraţia de asigurare, nici notificarea.

via – http://www.cnpas.org/

1 COMENTARIU

  1. […] Cum completam declaratia impusa de OUG 58/2010 catre Casa de Pensii (indrumar oficial) Fri Sep 10, 2010 8:49 am Ne referim aici la declaratia ce trebuie depusa de cei care realizeaza venituri profesionale, al carei model il puteti gasi aici – link, si care trebuie depusa in fiecare luna (pana la data de 25 ale lunii, pentru luna anterioara) daca se realizeaza venituri in acest sens. Randul – “Nr._____ din ziua______luna_______anul_______” – se completează […] […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.