Beneficii pentru companii la incadrarea in munca a persoanelor de peste 45 de ani

3
269

1. Beneficiari : Angajatorii care incadreaza in munca pe o perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani, primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata, o subventie.

2. Subventia : Este o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata, acordata pentru fiecare persoana incadrata iar aceasta suma se acorda pe o perioada de 12 luni. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei. Angajatorul este scutit pe aceeasi perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceasta categorie. Conventia cu AJOFM se incheie dupa ce au fost incadrate in munca persoanele. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate. Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.

3. Acte necesare pentru acordarea subventiei:

– copie dupa contractul de munca vizat la ITM (daca este cazul)
– carnetul de munca in original si copie integrala
– buletinul de identitate original si copie; copia buletinului de identitate va fi vizata “pentru conformitate cu originalul” de catre persoana care preia conventia
– formularul tip de conventie – Anexa 8 – complectat
– formularul tip – tabel anexa la conventie, cu persoanele incadrate
– declararie a angajatorului, pe proprie raspundere din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu au mai fost raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele incadrate
– copia dupa dispozitia de repartizare eliberata de catre AJOFM
– dosar cu sina

Facilitati pentru angajatori in cazul incadrarii in munca a absolventilor institutiilor de invatamant – click aici

4. Obligatiile beneficiarilor de subventii :

– angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata persoane peste 45 de ani, au oblligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 2 ani de la data incadrarii in munca a acestora.
– angajatorii vor depune lunar pana in data de 25 a fiecarei luni, la AJOFM, odata cu declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor de somaj , un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa 9 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 insotit de o copie dupa statele de plata si foaia de prezenta lunara.

5. Sanctiuni : angajatorii care inceteaza din motive imputabile lor raporturile de munca sau de serviciu ale persoanlor astfel incadrate, anterior termenului de 2 ani prevazut in art. 85 alin.1 din Legea76/2002, sunt obligati sa restituie, in totalitate catre AJOFM sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a B.N.R. in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau serviciu.

Atentie ! Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorul care in ultimii 2 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate.

sursa – http://www.gorj.anofm.ro/serv_angajatori.php

Articolul precedentDocumente utile pentru activitatea cu privire la raportarile catre ONPCSB
Articolul următorCe declaratii trebuie depuse pana la data de 10 septembrie 2010

3 COMENTARII

  1. […] Beneficii pentru companii la incadrarea in munca a persoanelor de peste 45 de ani Wed Sep 08, 2010 8:49 am 1. Beneficiari : Angajatorii care incadreaza in munca pe o perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani, primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata, o subventie. 2. Subventia : Este o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se […] […]

  2. […] – copie dupa contractul de munca vizat la ITM (daca este cazul) – carnetul de munca in original si copie integrala – buletinul de identitate original si copie; copia buletinului de identitate va fi vizata “pentru conformitate cu originalul” – formularul tip de conventie – Anexa 8 – complectat in 3 ex. – formularul tip – tabel anexa la conventie, cu persoanele incadrate in 3 ex. – certificatul privind stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat realizat pana la data angajarii – actul eliberat de angajator cu privire la incadrarea locului de munca in conditii deosebite sau speciale – daca este cazul – actul emis de angajator din care sa reiasa datele la care persoana indeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, precum si modul in care au fost calculate – copia dupa dispozitia de repartizare eliberata de catre AJOFM – dosar cu sina Beneficii pentru companii la incadrarea in munca a persoanelor de peste 45 de ani – click aici […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.