Comunicat cu privire la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2010

1
210

In şedinţa de guvern de vineri au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 – text integral – privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

La finalul şedinţei de guvern, ministrul Finanţelor Publice, dl. Sebastian Vlădescu, a declarat: „Câteodată sunt bucuros pentru că văd că se arată unele rezultate ale acestei lupte. Sper ca veniturile din accize ale lunii iulie să arate că avem deja rezultate în această direcţie şi că nu este doar o discuţie teoretică. Producătorii de ţigarete au făcut o evaluare pe piaţa ţigaretelor şi au constatat o reducere consistentă de când am început acţiunile de combatere a evaziunii fiscale.”

Astfel, în materia TVA, Hotărârea pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, prevede:

– introducerea unor prevederi de natură să clarifice persoanele care trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar în vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, respectiv numai asociaţii şi administratorii societăţilor comerciale;

– introducerea de prevederi privind cota aplicabilă pentru ajustarea bazei de impozitare în cazul în care intervin anumite evenimente precum anularea operaţiunii, refuzuri, retururi, acordarea de reduceri de preţ ş.a.;

– reglementarea unor prevederi referitoare la efectuarea de regularizări privind facturile emise de către furnizori/prestatori pentru avansurile parţiale sau integrale încasate, precum şi privind facturile emise înainte de livrare/prestare pentru contravaloarea parţială sau integrală a bunurilor livrate/serviciilor prestate, pentru a se aplica cota în vigoare la data faptului generator de taxă;

– înlocuirea referirilor la cota de TVA de 19%, unde este cazul, cu referiri la cota de TVA de 24%.

În materia accizelor, se are în vedere:

– introducerea precizărilor aferente aplicării noilor prevederi cu privire la posibilitatea depozitării produselor accizabile în regim suspensiv de accize, în alte locuri decât cele autorizate ca antrepozite fiscale de producţie;

– precizarea locurilor unde pot avea loc operaţiunile de aditivare sau amestecuri cu biomasă a produselor energetice;

– introducerea precizărilor cu privire la calculul garanţiilor în cazul antrepozitelor fiscale de producţie şi a expeditorilor înregistraţi;

– introducerea precizărilor cu privire la documentele necesare reautorizării antrepozitarilor autorizaţi;

– introducerea precizărilor necesare aplicării dispoziţiilor tranzitorii, în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare a căror autorizaţie îşi încetează valabilitatea la 1 septembrie 2010;

– introducerea unor precizări cu privire la situaţiile de restituire a accizelor în cazul produselor accizabile livrate la export, ca urmare desfiinţării antrepozitelor fiscale de depozitare;

– precizarea documentelor necesare a fi prezentate Comisiei de autorizare pentru încadrarea altor produse în grupa produselor energetice, în funcţie de destinaţia produselor respective;

– revizuirea precizărilor cu privire la acordarea exceptării de la plata accizelor în cazul produselor energetice care sunt utilizate într-un alt scop decât drept combustibil sau carburant ori în domenii de utilizare specifice;

– revizuirea documentaţiilor necesare autorizării operatorilor economici în calitate de destinatari înregistraţi, expeditori înregistraţi, importatori autorizaţi sau utilizatori finali de produse accizabile;

– explicitarea cazurilor de revocare a autorizaţiilor în cazul expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi;

– clarificarea regimului documentelor fiscale aferente produselor accizabile eliberate pentru consum.

Sursa – MFP

1 COMENTARIU

  1. […] Comunicat cu privire la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2010 Mon Jul 26, 2010 8:09 am In şedinţa de guvern de vineri au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 – text integral – privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. La finalul şedinţei de guvern, ministrul Finanţelor Publice, dl. Sebastian Vlădescu, a declarat: „Câteodată sunt bucuros pentru […] […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.