Obtinerea autorizatiilor de functionare in regim „duty-free” si/sau „duty-free diplomatic”

0
267

Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim dutyfree se face:

– prin magazine duty-free – depozitele autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţară, în punctele de trecere a frontierei de stat a României, care reprezintă şi frontier externă a Uniunii Europene, terestre, navale şi în aeroporturile internaţionale în care se vând mărfuri comunitare şi/sau necomunitare, cu amănuntul, în valută, persoanelor care călătoresc având ca destinaţie o ţară terţă;

– la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, pentru vânzarea unor mărfuri în regim duty-free şi pentru distribuirea gratuită a unor mărfuri pasagerilor şi membrilor echipajelor acestor aeronave;

– prin magazine duty-free diplomatice – depozite autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, în care se vând mărfuri comunitare şi/sau necomunitare, cu amănuntul, în valută, în exclusivitate reprezentanţelor diplomatice şi personalului acestora. Necesitatea şi amplasarea acestor magazine se avizează de Ministerul Afacerilor Externe.

Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizaţiei eliberate de Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice din cadrul Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Autorităţii Naţionale a Vămilor.

I. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare persoana juridică solicitantă va depune la Autoritatea Naţională a Vămilor o cerere de autorizare care trebuie să conţină următoarele elemente:

-denumirea persoanei juridice, forma şi sediul acesteia;
– codul fiscal al persoanei juridice solicitante;
– denumirea punctului de trecere a frontierei de stat în care este sau se amplasează magazinul pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei;
– datele personale ale celor care reprezintă persoana juridică, respectiv: numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul actual, funcţia deţinută;
– conturile bancare, băncile la care are deschise conturi, în valută şi în lei, valoarea capitalului social.

Cererea se semnează de persoanele care angajează legal persoana juridică solicitantă. Cererea este însoţită de următoarele documente, în copie sau în original, după caz:

– un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;
– cazierul judiciar al reprezentantului legal al persoanei juridice (în original);
– date cu privire la magazinul pentru care se cere eliberarea autorizaţiei, respectiv: amplasarea, suprafaţa, reprezentarea grafică;
– documente prin care se face dovada dotării cu aparate de marcat electronice fiscale, precum şi numărul avizului de utilizare/distribuire eliberat de Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale (în copie);
– acordul pentru desfăşurarea activităţii de comercializare dat de deţinătorul legal al spaţiului în care se va desfăşura activitatea (în copie);
– contractul de închiriere a terenului pe care va fi amplasată construcţia sau a clădirii ce va fi utilizată cu scop comercial (în copie);
– autorizaţia de construire eliberată de autoritatea competentă (în copie);
– avizul biroului vamal, în original, pe planurile şi pe schiţele de amplasare a construcţiilor existente sau care vor fi destinate magazinului dutyfree, precum şi avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condiţiilor legale de organizare, funcţionare şi supraveghere vamală a magazinului dutyfree;
– avizul biroului vamal referitor la amplasarea depozitelor în aeroporturile internaţionale, pentru mărfurile destinate comercializării în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în traficul extracomunitar.

II. Pentru obţinerea autorizaţiei de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, cererea va fi însoţită de următoarele documente:

– un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;
– avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condiţiilor legale de organizare, funcţionare şi supraveghere vamală a depozitului pentru mărfurile care vor fi destinate comercializării în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar;
– contractul de aprovizionare a aeronavelor încheiat cu companii aeriene autorizate să desfăşoare curse în trafic extracomunitar (în copie);
– cazierul judiciar al reprezentantului legal al persoanei juridice (în original).

Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim dutyfree la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, este în valoare de 10.000 euro şi se plăteşte la unităţile Trezoreriei Statului, în contul „Taxe pentru licenţe şi autorizaţii de funcţionare”.

Plata integrală a taxei de autorizare se efectuează în lei de către societăţile comerciale care solicită autorizare. Valoarea în lei a taxei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni.

Termenul de valabilitate al autorizaţiei de funcţionare este de 5 ani.

Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin şi, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, se stabileşte astfel:
a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizaţiei de funcţionare;
b) pentru următorii ani, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcţionare precedent.

Pentru reautorizare, cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei emise, persoanele juridice interesate vor trimite la Autoritatea Naţională a Vămilor o cerere însoţită de documentaţia prevăzută, la pct. I şi/sau pct. II.

sursa – mfinante.ro

Articolul precedentGrupul de contabilitate „contacafe_club” a ajuns la 2.700 de membrii
Articolul următorDeducerea personala lunara pentru contribuabilii care au patru persoane in intretinere

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.