Procedura si legislatia activitatii de avizare a aparatelor de marcat electronice fiscale

2
362

I. În vederea obţinerii avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici care au obţinut avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. a) Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale din cadrul Ministerul Finanţelor Publice, următoarele documente:

a) cererea prin care solicită eliberarea avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie să conţină datele de identificare a distribuitorului, tipul aparatului şi denumirea comercială a acestuia, numărul şi data avizului tehnic, prezentarea tabelară, pe judeţe, a reţelei de distribuţie şi service, care va cuprinde denumirea, adresa sediului social, codul fiscal/codul unic de înregistrare, numărul de telefon şi de fax ale unităţii incluse în reţea, tipul activităţii desfăşurate, lista tehnicienilor de service şi, după caz, elementele de identificare a tehnicienilor de service, precum şi numărul şi data avizului cu care a fost acreditată unitatea;

b) declaraţia pe propria răspundere a distribuitorului privind existenţa capacităţii profesionale a tehnicienilor de service de a asigura întreţinerea şi repararea aparatelor de marcat electronice fiscale;

c) copia certificatului de înregistrare conţinând codul fiscal/codul unic de înregistrare – pentru distribuitor şi pentru unităţile acreditate;

d) copia actului constitutiv al societăţii comerciale – pentru distribuitor şi pentru unităţile acreditate;

e) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, în original sau în copie legalizată, din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii fiscale restante la bugetul de stat – pentru distribuitori şi pentru unităţile acreditate pentru comercializare. Nu se consideră obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat sumele pentru care operatorii economici au obţinut înlesnire la plată potrivit legii, precum şi sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organelle fiscale şi care se află în diferite stadii de contestare sau judecată în ceea ce priveşte
impozitele şi taxele cuvenite bugetului general consolidat;

f) declaraţia pe propria răspundere a distribuitorului şi a unităţii acreditate privind existenţa contractelor ferme de comercializare şi/sau service încheiate în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În această declaraţie părţile vor specifica zonele de comercializare şi/sau service stabilite în contracte;

g) fişa de personal, semnată şi ştampilată de unitatea de service, pentru fiecare tehnician de service angajat cu contract individual de muncă, pentru care se solicit înregistrarea, care cuprinde: numele şi prenumele, domiciliul, seria şi numărul documentului de identitate;

h) certificatul de cazier judiciar pentru tehnicienii de service, în original sau în copie legalizată;

i) copia avizelor de montare şi de reparare a taximetrelor, emise de Biroul Român de Metrologie Legală – pentru unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service de aparate de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie.

II. În cazul în care distribuitorii autorizaţi pentru distribuţia unor aparate de marcat electronice fiscale solicită eliberarea avizului pentru alte tipuri şi modele de aparate la care comercializarea şi service-ul vor fi asigurate prin operatori economici înregistraţi anterior la comisie, aceştia depun documentele prevăzute mai sus la pct. I. lit. a), b), e), f), h) şi, după caz, lit. i), precum şi un document datat, emis sub semnătura şi ştampila unităţilor acreditate anterior, din care să
rezulte denumirea, adresa sediului social, codul fiscal sau, după caz, codul unic de înregistrare, numărul de telefon/fax, lista tehnicienilor de service acreditaţi care vor efectua service la noul tip de aparat şi elementele de identificare a acestora.

III. În situaţia în care, ulterior eliberării avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorii autorizaţi solicită extinderea reţelei de distribuţie şi service (suplimentare aviz) prin includerea unor unităţi înregistrate anterior la comisie, aceştia depun pentru respectivele unităţi documentele prevăzute la pct. II.

Termenul de valabilitate al avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale este:
a) de 2 ani, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie;
b) de 3 ani, pentru alte aparate de marcat electronice fiscale decât cele prevăzute la lit. a).

Până la expirarea perioadei de valabilitate a avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorii autorizaţi pot solicita prelungirea acesteia (reconfirmare,) prezentând documentele menţionate la pct. II.

Informaţii referitoare la legislaţia specifică desfăşurării activităţii de avizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, gasiti in urmatoarele acte normative:

– Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2006/2008 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale, cu modificările ulterioare – link.

– Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – link;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – link;

Sursa – http://www.mfinante.ro/

Articolul precedentBanc de la compartimentul de resurse umane
Articolul următorDeclaratii, situatii si alte obligatii cu termen 15.06.2010

2 COMENTARII

  1. Buna ziua ! Ma pot acredita ca tehnician service la vre o firma de distributie a caselor de marcat daca imi infiintez PFA ? Firmele respective accepta acest lucru? Exista baza legala cau trebuie neaparat sa mi infiintez SRL ? Multumesc !

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.