Incepand din mai 2010, IMM-urile din industria berii au o serie de facilitati fiscale

0
172

Luna trecuta, a fost adoptată Legea nr. 88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 351/27.05.2010, prin care au fost aprobate o serie de măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii, detaliate in continuare.

Scutiri la plată

Potrivit reglementărilor legale adoptate obligaţiile fiscale restante la data de 31 decembrie 2008 şi până la data intrării în vigoare a legii, constând în accize, impozit pe profit şi TVA datorate de întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii se scutesc la plată. De asemenea, se scutesc la plată şi obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi, penalităţi şi majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale scutite, calculate până la data intrării în vigoare a legii.

Atenţie! Fac excepţie obligaţiile cu reţinere la sursă şi TVA datorată în Vamă.

Sumele care fac obiectul scutirii la plată sunt cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală şi cele de obligaţii bugetare eliberate de organele fiscale competente pe baza rapoartelor de inspecţie fiscală.

Condiţii

Beneficiază de scutire la plată întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii care îndeplinesc următoarele condiţii:
– au declarat până la 15 ianuarie 2009 că au capacitate de producţie mai mică de 200 mii hl/an;
– nu s-au aflat în procedură de faliment până la data intrării în vigoare a legii;
– sunt întreprinderi mici şi mijlocii, conform prevederilor legale;
– sunt întreprinderi mici şi mijlocii care sunt considerate firme în dificultate;
– au întocmit planurile de restructurare pentru restaurarea viabilităţii pe termen lung;
– se angajează la contribuţii financiare proprii minimale în cadrul planului de restructurare, de cel puţin 40% din valoarea financiară totală a acestuia pentru întreprinderile mijlocii şi, respectiv de cel puţin 25% pentru întreprinderile mici.

Planurile de restructurare vor fi verificate şi aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 15 zile de la data depunerii acestora de către întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii.

Pierderea facilităţilor

Facilităţile menţionate mai sus îşi pierd valabilitatea în cazul în care, pe perioada aplicării planului de restructurare, beneficiarii procedează la:
– mărirea capacităţii de producţie peste capacitatea de 200 mii hl/an;
– neimplementarea măsurilor din planul de restructurare la termenele stabilite;
– neachitarea la termen a obligaţiilor fiscale curente sau în cel mult 90 de zile de la scadenţă, împreună cu obligaţiile fiscale accesorii aferente. Până la data de 29 decembrie a fiecărui an fiscal, debitorii trebuie să aibă achitate toate obligaţiile fiscale cu termen scadent în anul fiscal respectiv, împreună cu obligaţiile fiscale accesorii aferente;
– schimbarea acţionariatului care deţine controlul, sub orice formă, fără înştiinţarea organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal;
– comiterea, de către administratorii întreprinderilor mici şi mijlocii din industria berii, a oricărei infracţiuni cu privire la regimul fiscal, asupra căreia instanţele judecătoreşti competente s-au pronunţat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, indiferent de data pronunţării;
– înstrăinarea, sub orice formă, de mijloace fixe, active, fără înştiinţarea organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal, cu excepţia vânzărilor de active cuprinse în planul de restructurare,
– neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru a intra în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

În cazul nerespectării cel puţin a uneia dintre aceste condiţii, sumele ce au făcut obiectul scutirii la plată rămân în sarcina debitorului, care trebuie să le achite, împreună cu obligaţiile fiscale accesorii, în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia.

Important! Societăţile care vor beneficia de scutirea la plată vor fi nominalizate prin ordin comun al miniştrilor Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Finanţelor Publice, după autorizarea ajutorului de stat de către autoritatea competentă.

Sursa – finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.