Contribuabili cu exercitiu financiar diferit de anul calendaristic – info depunere bilanturi

0
210

Prin OMFP nr. 864 din 12 aprilie 2010, a fost aprobat Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie 2009 pentru entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Iata mai jos, în rezumat, prevederile actului normativ menţionat.

Generalităţi

Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, conform prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:

– sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice străine, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), dacă exerciţiul financiar diferă pentru societate;
– filialele consolidate ale societăţii-mamă, precum şi pentru filialele filialelor, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de CSSPP, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societatea-mamă.
Sistemul de raportare anuală se aplică societăţilor comerciale şi sucursalelor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi care au aplicat în anul 2009 Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligaţii

Entităţile menţionate mai sus au următoarele obligaţii:

– să întocmească şi să depună raportări anuale la 31 decembrie 2009 la unităţile teritoriale ale MFP;
– să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a MFP despre exerciţiul financiar ales în termen de cel mult 30 de zile calendaristice înainte de începerea exerciţiului financiar ales;
– pentru primul exerciţiu financiar încheiat trebuie să întocmească, să aprobe şi să depună la oficiile registrului comerţului situaţii financiare anuale încheiate în termenul legal şi să asigure comparabilitatea informaţiilor referitoare la solduri, rulaje şi alte informaţii necesare;
– să calculeze şi să declare obligaţiile fiscale potrivit legislaţiei în domeniu.

Atenţie!Societăţile comerciale şi sucursalele care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic întocmesc raportări anuale la 31 decembrie 2009 distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea. Astfel, la întocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie anul curent pentru coloana aferentă datei de 1 ianuarie a anului curent (01.01.2009) se preiau informaţiile din situaţiile financiare anuale depuse de entităţi pentru anul precedent (31.12.2008).

La întocmirea situaţiilor financiare anuale, informaţiile referitoare la solduri, rulaje şi alte informaţii cuprinse în situaţiile financiare anuale întocmite pentru primul exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic trebuie să acopere întotdeauna o perioadă de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu excepţia entităţilor înfiinţate în cursul anului de raportare.

De asemenea, pe lângă sumele corespunzătoare celor două perioade consecutive, se vor înscrie şi soldurile la data de 1 ianuarie a exerciţiului financiar precedent celui la care se referă situaţiile financiare anuale.

Raportările anuale la 31 decembrie 2009 ale societăţilor comerciale şi sucursalelor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic trebuie semnate de persoanele în drept cuprinzând: numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar, calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii, persoană autorizată potrivit legii, membră a CECCAR) şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Termenul de depunere

Termenul de depunere a raportărilor anuale la 31 decembrie 2009 este de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic 2009 – detalii despre termene in cazul celorlalte entitati – link.
Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 31 decembrie 2009, precum şi cele care se află în curs de lichidare nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie 2009, ci depun doar o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, la unităţile teritoriale ale MFP în termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Depunere

Raportările anuale la 31 decembrie 2009 ale societăţilor comerciale şi sucursalelor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic se depun la unităţile teritoriale ale MFP, fie direct la registratura unităţii fiscale sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, conform HG nr. 627/1995.
Raportările anuale la 31 decembrie 2009 se depun pe suport magnetic, însoţite de raportările anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi ştampilate, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice şi dovada predării la oficiile registrului comerţului pentru publicare a situaţiilor financiare anuale.

Important! Entităţile care nu au aprobate situaţiile financiare anuale în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic 2009 nu au obligaţia depunerii dovezii de predare la oficiile registrului comerţului pentru publicare a situaţiilor financiare anuale.

Formularistică

Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea Programului de asistenţă elaborat de MFP – ANAF.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale ANAF sau poate fi descărcat de pe siteurile ANAF, de la adresa www.anaf.ro.

Atenţie! Acest program este elaborat distinct de Programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

Baza legală:
– Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229/12.04.2010;
– art. 27 şi art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265/27.12.1991

sursa – finantevacea.ro

Articolul precedentDeclaratia 091 – instructiuni de completare si model formular
Articolul următorCe informatii trebuie cuprinse in mod obligatoriu intr-o factura?

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.