Declaratia 091 – instructiuni de completare si model formular

0
1142

Declarația de înregistrare în scopuri de TVA/Declarația de mențiuni pentru alte persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii (091) – model la sfarsitul articolului, denumită în continuare declarație, se depune de către:

– persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 153(1) alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară;
– persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, care nu este déjà înregistrată conform art. 153(1) alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153(1) alin. (2) din Codul fiscal, dacă prestează servicii care au locul în
alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului;
– persoana impozabilă care își are stabilit sediul activității economice în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal și care nu este deja înregistrată conform art. 153(1) alin. (1) lit. a) sau b) ori art. 153(1) alin. (2) din Codul fiscal, dacă primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective;
– persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, dacă nu este înregistrată și nu este obligată să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 153(1) din Codul fiscal, în cazul în care realizează achiziții intracomunitare, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal.

A. FELUL DECLARAȚIEI – Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz.

Declarația de înregistrare se completează la solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. În cazul declarației de înregistrare se marchează, după caz, lit. a) sau b).

Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA — nu se completează la înregistrarea inițială.

Atenție! Acest cod este valabil și se utilizează numai în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, primate de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru.

2. Denumire/Nume și prenume — se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei care efectuează achiziții intracomunitare (contribuabilul).
3. Cod de identificare fiscală — se înscrie codul de identificare fiscală a contribuabilului.
4. Date privind domiciliul fiscal — se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL

1. Reprezentare prin împuternicit — se marchează cu „X” în cazul în care declarația este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Codului de procedură fiscală și se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.
2. Date de identificare ale împuternicitului — se completează cu datele privind codul de identificare fiscală, numele și prenumele sau denumirea împuternicitului, precum și adresa acestuia.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

I. Înregistrare în scopuri de TVA

1. Înregistrare prin depășirea plafonului de achiziții intracomunitare — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în România și de persoanele juridice neimpozabile stabilite în România, care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform
art. 153 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 153(1) alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 153(1) alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară
2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în România, care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 153(1) alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 153(1) alin. (2) din Codul fiscal, dacă acestea prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoană obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciilor.
3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care au stabilit sediul activității economice în România, care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 153(1) alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal ori conform art. 153(1) alin. (2) din Codul fiscal, dacă primesc de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor.
4. Înregistrare prin opțiune pentru achiziții intracomunitare, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care au sediul activității în România, dacă nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, și de persoanele juridice neimpozabile, dacă realizează achiziții intracomunitare de bunuri conform art. 126 alin. (4) din Codul fiscal și optează pentru taxarea acestor operațiuni, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal.

II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA

1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depășirii plafonului de achiziții —se marchează cu „X” de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a depășirii plafonului de achiziții, care solicit anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care au fost înregistrate, dacă valoarea achizițiilor intracomunitare nu a depășit plafonul de achiziții în anul în care fac această solicitare sau în anul calendaristic anterior și dacă nu și-au exercitat opțiunea conform art. 153(1) alin. (7) din Codul fiscal.
2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opțiune, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal — se marchează cu „X” de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin opțiune, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care au optat pentru înregistrare, dacă valoarea achizițiilor intracomunitare nu a depășit plafonul de achiziții în anul în care depun această solicitare sau în anul calendaristic anterior și dacă nu și-au exercitat opțiunea conform art. 153(1) alin. (7) din Codul fiscal.

1a) și 2a). Valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării — se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul calendaristic anterior solicitării anulării.

1b) și 2b). Valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea — se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul în care face această solicitare. Toate sumele vor fi înscrise în lei.

1c) și 2c). Nu a fost exercitată opțiunea prevăzută la art. 153(1) alin. (7) din Codul fiscal — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării, în cazul în care nu și-au exercitat opțiunea conform art. 153(1) alin. (7) din Codul fiscal.

3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziții de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 153(1) alin. (1) lit. b) și c) — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care nu mai efectuează astfel de operațiuni.
4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii conform art. 153(1) din Codul fiscal, care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Sursa – link


Declaratie intracomunit.

Articolul precedentAplicatia „Declaratii fiscale 2010” s-a actualizat ieri 20.04.2010
Articolul următorContribuabili cu exercitiu financiar diferit de anul calendaristic – info depunere bilanturi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.