Instructiuni completare „Declaratia 100” – privind obligatiile de plata la bugetul de stat

3
500

Prin OPANAF nr. 1709/2010 – link, au fost aduse modificări şi completări OPANAF nr. 101/2008 prin aprobarea unui model nou pentru formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, prin modificarea şi completarea instrucţiunilor de completare a formularului şi a Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat.
De asemenea, au fost eliminate formularul 103 “Declaraţie privind accizele” cod 14.13.01.03/a, instrucţiunile de completare şi Nomenclatorul privind accizele şi a fost abrogat formularul 105 “Declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc” aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1451/2010.

I. Reglementări privind declararea impozitului pe profit la societăţile comerciale

Potrivit instrucţiunilor de completare pentru obligaţiile reprezentând impozit pe profit datorat de persoane juridice române şi impozit pe profit datorat de persoane juridice străine formularul 100 se completează astfel:

– Rândul 1 “Suma datorată” se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit stabilit pentru perioada de raportare, calculată ca diferenţă între impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe profit stabilit, cumulat de începutul anului, la sfârşitul perioadei precedente celei de raportare, în situaţia în care pe cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit impozabil.

În situaţia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândul 1 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).

Important! Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat veniturilor înregistrate din aceste activităţi, conform prevederilor art. 18 alin (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care impozitul pe profit este mai mic decât această sumă.

– Rândul 1.1 “Impozit minim” se înscrie suma reprezentând impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevăzut la art 18 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Acest rând se completează numai în cazul în care suma înscrisă la rândul 1 din formular, reprezentând impozit pe profit este mai mică decât impozitul minim datorat. În această situaţie se vor completa atât rândul 1 “Suma datorată”, cât şi rândul 1.1 “Impozit minim” din formular.

Atenţie! Rândul 1.1 “Impozit minim” din formular se completează numai de către persoanele juridice române şi persoanele juridice străine care desfăşoară activitatea prin intermediul unui sediu permanent în România.

Rândul 1.1 nu se completează:

-de către contribuabilii prevăzuţi la art 13 lit. c)-e), respectiv: persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică; persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română;
-de căte contribuabilii scutiţi de la plata impozitului pe profit conform art. 15;
-de către contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere conform art. 18 alin (1);
-de către contribuabilii care beneficiază de facilităţi conform art 38 din Legea nr. 571/2003;
-de către contribuabilii înfiinţaţi în cursul anului, cei aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990.

– Rândul 2 “Suma de plată”
se înscrie suma de la rândul 1 sau suma de rândul 1.1 în cazul în care impozitul minim este mai mare decât impozitul pe profit stabilit şi înscris la rândul 1.

Important! Formularul nu se completează pentru impozitul pe profit de către organizaţiile nonprofit şi conribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură.

Pentru trimestrul IV, contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit b) din Codul fiscal completează în formular, pentru impozitul pe profit, o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fisca, astfel că la rândul 1 “Suma datorată” se va prelua suma înscrisă la rândul 2 “Suma de plată” din declarţia pentru trimestrul III.

Atenţie! Pentru trimestrul IV nu se completează rândul 1.1 “Impozit minim” din formular.

Contribuabilii societăţi comerciale, care definitivează închiderea exerciţiului financiar anterior până la data de 25 februarie, nu completează formularul pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV.

II. Reglementări privind persoanele juridice străine care obţin venituri din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română

Impozitul pe profit pentru veniturile obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română se declară astfel:

– în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane străine, obligaţia declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează venituri din proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat;
– în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligaţia declarării impozitului pe profit pentru persoana juridică străină care realizează astfel de venituri revine plătitorului de venit.

III. Reglementări privind asocierile fără personalitate juridică

In cazul asocierilor fără personalitate juridică declararea impozitului pe profit se face astfel:

– în cazul asociaţiilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociaţilor persoane fizice se declară la poziţia 3 “Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice” din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat;
– în cazul asociaţilor persoane juridice străine, impozitul pe profit la nivelul tuturor asociaţilor persoane persoane juridice se declară la poziţia 4 “Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 1” din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care se poate procura de aici – link – sau gratuit de la unităţile fiscale, şi se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare.

Contribuabilii care deţin cerftificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Corectarea obligaţiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 “Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r., conform procedurii în vigoare.

Atenţie! Necompletarea rândului corespunzător tipului de impozit sau taxă pentru care există obligaţie declarativă echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.

Baza legală:
– Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.709/2010 pentru modificarea şi completarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231/13.04.2010

MULTUMIM PENTRU PRECIZARI – finantevalcea.ro

Articolul precedentDeclaratia 390 VIES – actualizare aplicatie in data de 12.04.2010
Articolul următorProcedura de calcul a impozitului in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

3 COMENTARII

  1. buna seara,nu stiu ce sa mai cred parca era vorba ca acest impozit minim se va plati de catre cele 28 de activitati ,nu ca ar trebui platit de catre toti contribuabilii.
    Cum isi mai bat joc de noi!

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.