Termen limita azi 15.03.2010 pentru urmatoarele declaratii si situatii

0
240

In functie de specificul fiecarui contribuabil, trebuie depuse azi:

– Declaraţia anuala de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică – Formular 204 – pentru anul 2009, de catre asociaţiile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat (conf. C.F.art.86 alin. (4))
– Declaraţia recapitulativa privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri – Formular 390 VIES – de catre contribuabilii inregistraţi in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153(1) din Codul fiscal (conf. C.F. art. 1564 si OPANAF 77/2010)
– Situaţia livrărilor de ţigarete in luna … – Formular aici – de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse (conf. HG 1620/2009)
– Jurnalele privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie – de catre antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare (conf. HG 1620/2009 pană la 1.04.2010, alin. (9) al pct. 23.1 de la titlul VII; de la 1.04.2010: alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII)
– Situaţia privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice in regim de scutire de accize – de catre operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (conf. HG 1620/2009 pană la 1.04.2010: alin. (27) al pct. 22 de la titlul VII de la 1.04.2010 alin. (25) al pct. 111)
– Situaţia centralizatoare privind privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile – Formular – de catre operatorii inregistraţi şi neinregistraţi, precum şi reprezentanţii fiscali, dar si de destinatarii inregistraţi şi reprezentanţii fiscali (pană la 1.04.2010 – art. 19210 CF; de la 1.04.2010 – art. 20650 CF)
– Situaţia centralizatoare privind privind achiziţiile şi livrările de produse energetice – Formular – de catre operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (conf. HG 1620/2009 – pană la 1.04.2010 : alin. (15) al pct. 51.3 de la titlul VII; de la 1.04.2010: alin. (22) al pct. 82)
– Situaţia privind operaţiunile desfăşurate in antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase – Formular – de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamală teritorială) – conf HG 1620/2009 Pct. 109. la tivlul VII
– Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor – Formular – de catre antrepozitarii autorizaţi, operatorii inregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii (conf. HG 1620/2009 pană la 1.04.2010: alin. (9) al pct. 28 de la titlul VII)
– Transmiterea on-line a situaţiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamală teritorială – Formular – de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile precum şi terminalul petrolier cu ieşire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate in incinta acestuia (pană la 1.04.2009: art.197 C.F., de la 01.04.2009: art. 20655 CF)
– Situaţia privind modul de valorificare a alcoolului şi distilatelor pentru luna precedentă – de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi importatorii de alcool şi de distilate (conf. C.F. art. 237 (se abrogă din 1aprilie 2010))
– Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2010 – de catre contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole (conf. CF art. 71, C.F.art.82 alin. (3))

via – anaf.ro

Articolul precedentImpunerea castigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare ale societatilor inchise
Articolul următorImputernicire depunere situatii financiare la 31.12.2009 – model de depus la ONRC

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.