OUG 92/2009 – amanare la plata a obligatiilor fiscale (text integral)

5
321

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 457 din 1 iulie 2009. Iata mai jos textul:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ – pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

În contextul crizei economico-financiare actuale din România, care a afectat mediul de afaceri, generând diminuarea lichidităților operatorilor economici, creșterea ratei șomajului, precum și creșterea riscului privind imposibilitatea asigurării nivelului de lichidități necesare operatorilor economici în vederea derulării activității curente, și în condițiile în care statele membre intenționează să ia măsuri pentru sprijinirea operatorilor economici în vederea atenuării efectelor crizei economice mondiale, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — (1) Pentru obligațiile fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală se acordă înlesniri sub forma amânării la plată, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Amânarea la plată se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligațiile fiscale datorate și neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.
(3) În cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicită amânarea la plată, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amânarea la plată nu poate depăși data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă.

Art. 2. — (1) Pentru a beneficia de amânarea la plată a obligațiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) nu înregistrează obligații fiscale restante la data de 30 septembrie 2008;
b) și-au depus toate declarațiile fiscale;
c) nu au înscrise fapte în cazierul fiscal;
d) nu s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)—d) trebuie îndeplinite la data depunerii cererii.

Art. 3.
— (1) Cererea contribuabilului se depune la organul fiscal competent și se soluționează de acesta, prin decizie, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii.
(2) Odată cu depunerea cererii de amânare la plată contribuabilul va solicita și eliberarea certificatului de atestare fiscală prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amânării la plată.

Art. 4. — (1) În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată, contribuabilii vor constitui garanții sub forma scrisorii de garanție bancară și/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asigurătorii.
(2) Garanțiile constituite și/sau bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor acoperi sumele amânate la plată, precum și majorările de întârziere datorate pe perioada amânării.
(3) Bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru bunurile constând în terenuri și clădiri evaluarea se va realiza conform Comunicării Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri și clădiri de către autoritățile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.

Art. 5. — (1) Amânările la plată își pierd valabilitatea:
a) în cazul în care contribuabilii nu își achită, conform legii, obligațiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată;
b) în cazul în care nu sunt îndeplinite obligațiile prevăzute la art. 4.
(2) Pierderea valabilității amânării la plată se constată de organul fiscal competent, prin decizie.
(3) Pierderea valabilității amânării la plată atrage anularea acesteia, precum și începerea sau continuarea, după caz, a executării silite.

Art. 6. — Amânarea la plată se acordă unui contribuabil o singură dată într-un an calendaristic.

Art. 7. — Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. — În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se aprobă norme metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 9. — Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică până la data de 30 iunie 2010.

PRIM-MINISTRU – EMIL BOC
Contrasemnează: Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea
București, 30 iunie 2009. Nr. 92.

Pentru documentul in format PDF – click aici

Articolul precedentNoutati fiscal-contabile – 03.07.2009
Articolul următorPasii necesari si documentele ce trebuie pregatite in cazul modificarii denumirii unei firme

5 COMENTARII

  1. […] De asemenea, pentru a spori şansele menţinerii amânării la plată şi realizarea scopului ordonanţei de urgenţă s-a oferit posibilitatea contribuabililor de a achita obligaţiile fiscale curente în cel mult 30 de zile de la scadenţă, dar nu mai târziu de 20 decembrie a anului fiscal. ANAF precizeaza că, prevederea iniţială era mult mai rigidă, în sensul că obliga contribuabilii la plata la scadenţă a obligaţiilor fiscale curente pentru ca amânarea la plată acordată să-şi menţină valabilitatea. PENTRU VARIANTA INTEGRALA A OUG 92/2009 – CLICK AICI […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.