si proiectul de propunere

1
134

ma refer la postul anterior

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un proiect de act normativ pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Începând cu 1 ianuarie 2008, plata obligaţiilor cuprinse în formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat”, cu excepţia accizelor, se face de către toţi plătitorii într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligaţii de plată.

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, se propune ca, obligaţiile de plată care se declară în prezent prin formularul 100 să fie grupate în funcţie de destinaţia plăţii: obligaţii care se plătesc în contul bugetului de stat, obligaţii care se plătesc în contul bugetelor de asigurări sociale şi fondurilor speciale şi accizele, ca grupă distinctă, care se plătesc în conturile bugetare corespunzătoare stabilite prin clasificaţia bugetară. Fiecărei grupe de obligaţii îi va fi ataşat un formular de declaraţie al cărui model şi conţinut au fost concepute corespunzător modului de stabilire a obligaţiilor fiscale respective.

Astfel, obligaţiile datorate la bugetul de stat se vor declara prin formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, iar contribuţiile sociale se vor declara prin formularul 102 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale“. Suma totală a obligaţiilor declarate pe fiecare formular reprezintă suma ce urmează a fi virată de contribuabil în contul unic corespunzător. Având în vedere reglementările specifice din domeniul accizelor, impuse de armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniu, aceste obligaţii bugetare se vor declara printr-un formular distinct, 103 “Declaraţie privind accizele” şi se vor plăti la termenele prevăzute de Codul Fiscal.

În cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane juridice sau între persoane juridice şi persoane fizice plătitoare de impozit pe profit, evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor distribuite asociaţilor, persoane juridice străine şi/sau persoane fizice, precum şi a impozitului pe profit datorat va fi efectuată în formularul 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”.
Totodată, ca urmare a modificărilor legislative, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007, introduse prin Legea nr.343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, a apărut necesitatea actualizării modelului şi conţinutului formularelor utilizate în prezent pentru declararea anuală a impozitului pe profit, a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă.

Referitor la conţinutul formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, se propune modificarea acestuia în sensul introducerii unui indicator pentru declararea impozitului pe venit in cazul microîntreprinderilor care, în cursul anului fiscal, depăşesc limitele prevăzute la art.107^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi eliminării indicatorului referitor la regimul special de impozitare prevăzut pentru veniturile obţinute de persoanele juridice din vânzarea-cesionarea proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare. Pentru evidenţierea sumelor de recuperat, a fost introdus un rând special “Diferenţa de impozit pe profit de recuperat”.

Referitor la continutul formularului 120 „Decont privind accizele”, se propune modificarea nomenclatorului de produse supuse accizelor, prin detalierea unor grupe de produse, redenumirea sau eliminarea unor produse (cuptoare cu microunde, aparate pentru condiţionat aer, autoturisme).

Referitor la formularul 130 „Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna”, întrucât impozitul la gazele naturale din producţia internă a fost eliminat, ca urmare a modificărilor legislative, în vigoare începând cu anul 2007, se propune atât modificarea denumirii formularului, cât şi a conţinutului acestuia.
Depunerea formularelor se va face în format hartie, cu codificarea informaţiei prin cod de bare, eliminându-se astfel suportul dischetă. Datorită conţinutului mare de informaţii, formularul 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor” va fi depus în format electronic (discheta). Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularele prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

sursa – http://www.amosnews.ro/

1 COMENTARIU

  1. Cit mai multe declaratii pentru Companiile MARI si PROFITABILE, astfel ca sa existe piata si pentru CONSULTANTII FISCALI. Ca de si ei sunt oameni si trebuie sa traiasca. Mai ales ca fac parte din cei DESTEPTI (nu ma refer la fraierii care sunt simplii membrii cotizanti, ci la cei isi sacrifica viata pentru a conduce CAMARUTA).
    In rest frumoasa e viata in FASCINANTA SI ULUITOAREA ROMANIE.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.