Proiect de Ordin al ministrului finanţelor publice privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare

1
168

Pentru creşterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor ANAF are în vedere îmbunătăţirea procedurii de întocmire şi depunere a declaraţiilor fiscale, respectiv, atât prin diversificarea informaţiilor necesare administraţiei fiscale în procesul de gestiune a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, cât şi prin reducerea poverii declarative a contribuabililor.

Metoda de depunere a declaraţiilor fiscale în format electronic (discheta însoţită de formatul pe suport de hârtie) a condus, la data introducerii acesteia, la simplificarea activităţii de gestiune a declaraţiilor. Întrucât această metodă este grevată de limitările impuse de suportul utilizat (discheta), respectiv, capacitate limitată de stocare a datelor, timpul mare de citire, cazurile în care discheta prezintă defecţiuni şi nu poate fi accesată pentru citirea datelor, cât şi de timpul consumat de programele care verifică dischetele împotriva viruşilor informatici, au fost introduse în paralel şi alte metode alternative de depunere a declaraţiilor fiscale.

Prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.409/2006 a fost introdusă ca metodă alternativă, prezentarea declaraţiei cu codificarea informaţiei prin cod de bare şi imprimarea acestuia pe formular cu ajutorul programului de asistenţă. Preluarea datelor din declaraţii se efectuează de către organul fiscal prin citirea codului de bare, a informaţiei codificate, cu ajutorul unui dispozitiv optic. Această metodă prezintă o serie de avantaje faţă de metoda de depunere a declaraţiilor în format electronic (discheta însoţită de formatul hârtie), cum ar fi:
– eliminarea completă a erorilor generate de existenţă a două suporturi pentru o singură declaraţie (discheta şi formularul semnat şi ştampilat);
– eliminarea erorilor datorate suportului magnetic sau uzurii echipamentului hardware;
– reducerea semnificativă a timpului de preluare a datelor din declaraţii;
– reducerea costurilor suportate de contribuabili generate de prezentarea declaraţiei pe suport dischetă;
– reducerea timpului de aşteptare a contribuabililor la ghişeu;
– posibilitatea introducerii unor ghişee automate pentru depunerea declaraţiilor;

Având în vedere avantajele metodei de prezentare a informaţiei codificate prin cod de bare, precum şi faptul că dotarea tehnică a unităţilor fiscale cu dispozitivele optice necesare citirii informaţiei codificate permite extinderea acestei metode, prin prezentul proiect se propun urmatoarele:
a) eliminarea metodei de depunere a declaraţiilor în format electronic (dischetă însoţită de formatul hârtie) pentru urmatoarele formulare:
• Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
• Decont de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02;
• Declaraţie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
• Declaraţie rectificativă, cod 14.13.01.00/r;
• Decont privind accizele, cod 14.13.01.03;
• Decont privind impozitul la ţiţeiul si la gazele neturale din producţia internă, cod 14.13.01.05;
b) generalizarea depunerii declaraţiilor fiscale în format hârtie cu codificarea informaţiei prin cod de bare, pentru declaraţiile fiscale menţionate, cu excepţia declaraţiilor depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

*
* *
Proiectele de acte normative, initiate de institutia noastra, sunt facute publice pe Portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.
De asemenea, acestea pot fi consultate la Directia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:
• Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Directia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;
• Electronic la adresa de mail: [email protected]
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in Agentia Nationala de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informatii publice/ Comunicate si informatii de presa aflat pe Portalul institutiei noastre.

via – www.gov.ro

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.